Startsida

10 maj är det tredje tillfället i kompetensutvecklingen Undervisning med digital förstärkning. Det är en halvdag som startar gemensamt 8:15 i Jenny Nyströmsskolans aula. Fika blir det 8:45 och därefter går lärare vidare till gruppdiskussioner inom respektive valt område. Diskussioner kommer att sammanfattas och så småningom presenteras i ett samlat digitalt forum. Efter aula och fika gäller för rektorer fortsatt arbete tillsammans med Anders Holmgren kring Formativt ledarskap. Förmiddagen avslutas med gemensam lunch på Jenny Nyströmsskolan 11:45. 13:00 tar program vid på respektive skola.  

Comments