Digital kompetens

Inför inspirationspassen har inspiratörerna utgått från bilden nedan. De har utgått från didaktiska fenomen, digitala fenomen och digitala lärmiljöer och sedan i form av "tagg" beskrivit vilket område/vilka områden respektive pass fokuserar på. De har även beskrivit vilket elevbehov som möts samt hur den digitala förstärkningen ser ut.


Comments