Välkommen

INFÖR 29 OKTOBER

Inom ramen för satsningen Digital kompetens tar vi nu nya steg vad gäller kompetensutveckling. 

Temat för dagen är kollegialt lärande och praktisk användning av digitala verktyg.
Vi har valt ut fyra diskussionsämnen som vi ser som relevanta när det gäller fortsatt pedagogisk utveckling med stöd av digitala verktyg. 

Utgångspunkten för KPT-dagens uppgifter är att alla era erfarenheter, tankar och idéer samlas på denna site som i sig själv blir ett praktiskt exempel på vad delningskultur kan innebära. Det som ni tillsammans bygger upp kommer vara offentligt och det är med detta i åtanke som ni gör ert material.
Efter denna KPT-dag ska alla kunna ta del av varandras arbete samt att det blir möjligt för andra att hitta tips och inspiration hos Kalmarsunds Gymnasieförbund.

Dagen i korthet

 • 8.15 Gemensam uppstart i aulan Jenny Nyströmsskolan

 • 9.00 Fika

 • 9.30 Diskussioner i grupp

 • 11.30 Lunch (på egen hand)

 • 13.00 Praktiskt arbete i grupp

 • 16.00 Gemensam avslutning i aulan

 • 16.30 Dagen avslutasINNEHÅLL 29 OKTOBER

1. Inledning (8.15)
 • Presentation i aulan - syfte med dagens arbete.
 • Praktiska frågor så som fika, lunch o s v.
2. Gruppens arbete
Utifrån de val som gjorts delas alla deltagare in grupper.
 • Samling i angivet klassrum.
 • Kort presentation av gruppens medlemmar.
 • Välj hur ni ska dokumentera er diskussion.
 • Diskutera de frågeställningar som finns till er valda uppgift.
 • Lägg cirka 60-90 minuter till att diskutera ert ämne.
 • Välj hur ni i digital form vill presentera det ni kommit fram till i gruppens diskussion.
 • Om ni finner det lämpligt, dela gruppen i mindre delar när ni arbetar med redovisningen.
 • LUNCH
 • Färdigställ ert material och publicera det på tilldelad gruppsida.
 • Skriv i anslutning till ert gruppnamn in vilken uppgift ni har arbetat med. 
  (exempel: grupp 3 - Formativt lärande)
 • Skriv in namn och skolor för gruppens medlemmar på sidan.
 • Skriv även en kort motivering på sidan till varför ni valde de digitala verktyg som ni använde. 
3. Avslutning
 • Utvärdering genomförs 
 • Gemensam avslutning i aulan.

YouTube-video