Välkommen till SFI

Välkommen till SFI

Detta är en sida som vi lärare gjort för dig och dina studier. Här finns övningar som du kan använda i ditt arbete för att lära dig svenska. Vissa av dem arbetar vi med på lektionstid, vissa kan du använda för självstudier.

Etapp 1 är för nybörjare, etapp 2 och 3 för dig som kan lite mer svenska. Läs och skriv är för dig som vill träna på att läsa och skriva.


https://sites.google.com/a/ksgyf.se/etapp3/