Välkommen till SFI
Detta är en sida som vi lärare gjort för dig och dina studier. Här finns övningar som du kan använda i ditt arbete för att lära dig svenska. Vissa av dem arbetar vi med på lektionstid, vissa kan du använda för självstudier. 

Vi har delat upp utbildningen i 4 steg. 

Etapp 1
För dig som är nybörjare i det svenska språket. 

Läs och skriv
En övergripande del som ingår i båda etapperna och som fokuserar på dina läs och skrivfärdigheter. 

Etapp 2 
För dig som har grunderna i det svenska språket och vill jobba vidare. 

Etapp 3
För dig som vill jobba vidare ytterligare.

För att komma till de olika etapperna så klickar du på länkarna till höger. 

https://sites.google.com/a/ksgyf.se/etapp3/

https://translate.google.se/
http://lexin2.nada.kth.se/lexin/