Startsida

8.10 - 9.30 Introduktion av inkluderande förhållningssätt och arbetssätt

9.30 - 10.00 Fika

10.00 - 10.30 Forts. introduktion

10.30 - 12.00 Arbetslag - Diskussionsfrågor.

13.00 - 14.30 Praktiskt om inkludering

14.30 - 16.00 Ämneslag (inkluderar fika) lektionsplanering utifrån checklista