Startsida

Välkomna till en KPT-dag som ska handla om att arbeta inkluderande i klassrummet med digital förstärkning. Under dagen kommer vi prata om varför man ska jobba inkluderande, hur man kan göra det och vilka digitala verktyg kan man använda som hjälp. Dagen är riktad till undervisande personal på Axel Weüdelskolan och ni kommer utgå från den egna undervisningen i vårt arbete.

Dagen kommer att se ut enligt följande:
08.10 - Samling i aulan och plan för dagen
11.00 - Uppstart av uppgift "Lektionsplanering med inkludering"
12.00 - Lunch
13.00 - Eget arbete
15.00 - Redovisningar 
16.00 - Samling i aulan för avslut och utvärdering av dagen