ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน

โพสต์1 พ.ค. 2562 02:04โดยวัชริน ขวัญพะงุ้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน  ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ตามรายละเอียดที่แนบ
Ċ
วัชริน ขวัญพะงุ้น,
1 พ.ค. 2562 02:04
Comments