ประกาศ ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

โพสต์9 พ.ย. 2560 15:31โดยวัชริน ขวัญพะงุ้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงเรียนครนพิทยาคมเรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

โพสต์27 ต.ค. 2560 01:20โดยวัชริน ขวัญพะงุ้น

โรงเรียนครนพิทยาคมรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน

โพสต์24 ต.ค. 2560 17:02โดยวัชริน ขวัญพะงุ้น

ตามที่โรงเรียนครนพิทยาคมได้ประกาศรับสมัครครูผู้สอน บัดนี้โรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ประกาศรับสมัครครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทยและคอมพิวเตอร์

โพสต์17 ต.ค. 2560 16:48โดยวัชริน ขวัญพะงุ้น

โรงเรียนครนรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย 1 ตำแหน่ง และวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง

The Recruitment of a Foreign Teacher.

โพสต์19 ก.ค. 2560 22:11โดยวัชริน ขวัญพะงุ้น

Kronpittayakom School is Seeking of a Foreign Teacher. The application period this position is from 20th-28th July,2017.

ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560

โพสต์21 ก.พ. 2560 19:03โดยวัชริน ขวัญพะงุ้น

ด้วยโรงเรียนครนพิทยาคมมีความประสงค์จัดซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีตกลงราคา  ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นเอกสารเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนครนพิทยาคม

ข้อมูลการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2559

โพสต์12 ธ.ค. 2559 13:33โดยวัชริน ขวัญพะงุ้น   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2559 13:34 ]

เปิดระบบบันทึกจำนวนข้อสอบกลางเรียนที่ 2/2559

ประกาศจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู

โพสต์29 พ.ย. 2559 19:12โดยวัชริน ขวัญพะงุ้น

โรงเรียนครนพิทยาคมจัางปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โดยวิธีตกลงราคา

1-10 of 14