ThaiEMS1669 แอปพลิเคชั่นเรียกรถพยาบาลจาก สพฉ.

โพสต์29 มี.ค. 2559 19:40โดยวัชริน ขวัญพะงุ้น

ThaiEMS1669 เป็นแอปพลิเคชั่นจาก สพฉ. (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ) เพื่อที่จะเรียกรถพยาบาลมาอย่างเร่งด่วน ซึ่งตัวแอปฯ จะสามารถส่งข้อมูล GPS ของผู้ใช้งานไปยังศูนย์กลางได้โดยทันที สำหรับผู้ที่พบเห็นอุบัติเหตุสามารถใส่ข้อมูลเบื้องต้น (ชื่อ, สกุล, เลขบัตรประชาชน, โรคประจำตัว, การแพ้ยา) รวมถึงการแนบรูปภาพเพิ่มเติม เพื่อที่ว่าทีมแพทย์จะได้เตรียมพร้อมและช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

ระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ประกอบด้วย
-รับแจ้งเหตุผ่าน ๑๖๖๙ โดยมีการส่งข้อมูลได้แก่ ชื่อ-สกุล, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, เพศ, ปีเกิด หรือ ข้อมูลส่วนตัวเช่น โรคประจำตัว,การแพ้ยา เป็นต้น

-ระบุพิกัดที่เกิดเหตุ (latitude, longitude)
-ส่งภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ

ระบบค้นหาสถานพยาบาล
-แสดงชื่อสถานพยาบาลที่ใกล้เคียงกับสถานที่ที่เกิดเหตุ
-แสดงพิกัดระบุสถานพยาบาลบนแผนที

ระบบเรียนรู้การเนื้อหาปฐมพยาบาลเบื้องต้น ๑๙ บทเรียน ประกอบด้วย (อ้างอิงเนื้อหา First Aid ตาม American Red Cross)

ระบบคัดกรองอาการผู้ป่วยภาคประชาชน ๑๐ อาการสำคัญ