Piktochart ตัวช่วยคุณครู สร้าง Infographics

โพสต์6 พ.ค. 2559 06:52โดยวัชริน ขวัญพะงุ้น

ระยะนี้คุณครูคงคุ้นตากับการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ ด้วย Infographics ...

Infographics มาจากคำว่า Information + graphics อินโฟกราฟิกส์ (Infographics)หมายถึง การนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของข้อมูลและกราฟิกที่อาจเป็นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่ ฯลฯ ที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้โดยไม่จำ เป็นต้องมีผู้นำ เสนอมาช่วยขยายความเข้าใจอีก ( จงรัก เทศนา , อินโฟกราฟิกส์  Infographics , http://www.krujongrak.com/infographics/infographics_ information.pdf   สืบค้นเมื่อ 6 พฤษภาคม 2559 )


Infographics สามารถใช้โปรแกรมสร้างได้หลายโปรแกรม เช่น กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบ Infographics ระหว่างวันที่ 10-16 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร ด้วย โปรแกรม Adobe Illustrator โปรแกรม Adobe Affter Effect และ  โปรแกรม Adobe Premiere Pro 


หากคุณครูไม่ต้องการลงโปรแกรม คุณครูสามารถสร้าง Infographics ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งมีอยู่หลายเว็บไซต์ที่ให้บริการ ทั้งแบบมีค่าใช้จ่ายและให้บริการฟรี เช่น https://infogr.am/  ;  http://www.easel.ly/  

Piktochart เป็นเว็บไซต์ยอดนิยมเว็บไซต์หนึ่งที่ใช้สร้าง  Infographics (  https://piktochart.com/ )

มีผู้เขียนวิธีใช้งานไว้ท่าน  ได้รวบรวมเพื่อให้คุณครูได้ศึกษา และนำไปใช้งาน

        *วิธีสร้าง Infographics สุดเก๋ด้วยโปรแกรม Piktochart  

        *วิธีสร้าง Infographic ด้วยตัวเอง

        *การสร้างงาน Infographic ผ่านเว็บไซต์Piktochart
         http://www.pharmacy.cmu.ac.th/admin/files_hotnews_new/infographic.pdf

        *KM ขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง... เข้าถึงข้อมูล เข้าใจง่าย สไตล์อินโฟกราฟิก (Infographics)
         http://jsbg.joseph.ac.th/6150/images%5Cpdf%5Cinfographic.pdf

        *การสร้างงาน Infographic ผ่านเว็บไซต์ Piktochart

        *สร้างอินโฟกราฟิก ง่าย /เร็ว / สวย Piktochart

        *TechTool Thursday 060 Piktochart
         จากเว็บไซต์ Piktochart 
        *How to Create an Infographic in 5 Minutes