Echo English : แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทยทุกคน

โพสต์13 มี.ค. 2559 01:17โดยวัชริน ขวัญพะงุ้น
เรียนภาษาอังกฤษด้วยแอปพลิเคชั่นที่ดีที่สุด!
เชิญติดตั้งเพื่อเข้าถึงวิดีโอบทเรียนที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้พัฒนาการพูด การฟัง การออกเสียง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น!

พบกับหัวข้อวิดีโอที่หลากหลาย: สำนวนภาษาอังกฤษพื้นฐาน, สถานการณ์ทั่วไป, การท่องเที่ยว, ธุรกิจ, วิชาชีพและอื่นๆ
วิดีโอบทเรียนของเราเน้นการพัฒนาทักษะเป็นหลัก: การออกเสียง, การสื่อสาร, ความเข้าใจทางวัฒนธรรม, พื้นฐานไวยากรณ์ และคำศัพท์
วิดีโอได้รับการออกแบบโดยเฉพาะ สำหรับผู้เรียนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง.
 
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นฟรีและเพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติเฉพาะดังต่อไปนี้:
        1. บทเรียน – วิดีโอบรรยายสอนเป็นภาษาไทย
        2. ฟัง – สามารถฟังซ้ำเฉพาะบางประโยค หรือฟังซ้ำประโยคทั้งหมดได้เท่าที่ต้องการ
        3. พูด – ฟังเสียงเจ้าของภาษาแล้วฝึกพูดประโยคหลักของแต่ละบทเรียน EchoEnglish มีระบบวิเคราะห์เสียงพูด ที่สามารถแจ้งผลลัพท์การพูดเพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้*
        4. เขียน – ช่วยให้ทบทวนความหมาย, การสะกดคำ, การใช้คำภาษาอังกฤษ, วลีและประโยคที่เรียนรู้จากวิดีโอบทเรียน
        5. แบบทดสอบ – แต่ละบทเรียนจะมีข้อสอบแบบปรนัยเพื่อวัดความเข้าใจ
* เฉพาะระบบ Android เท่านั้น ไม่รองรับระบบ iOS
รายละเอียดการสมัคร: ฟรีสำหรับคนไทย
หมายเหตุ: จะมีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของแอปพลิเคชั่น และเพิ่มบทเรียนใหม่เป็นระยะๆ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดการอัพเดทอัตโนมัติเพื่อรับเวอร์ชั่นล่าสุด
ส่งความคิดเห็นได้ที่: echohybrid@gmail.com
เฟซบุค: https://www.facebook.com/EchoEnglishThailand
เว็บไซต์: http://www.echothailand.org