ข้อแนะนำการใช้งาน
1.ดาวน์โหลดไฟล์ตามระดับที่ต้องการเป็นไฟล์ MS Word
2.เปิดไฟล์  แล้วเลือกลิงค์ที่ต้องการดูโดยกดแป้น Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกเม้าส์ที่ลิงค์ หรือ
คัดลอกลิงค์ไปวางใน Browser  (Chrome,Firefox,IE,...)

รายการสอนเสริม DLIT


ผู้ประสานงานข้อมูล
นายวัชริน  ขวัญพะงุ้น
โรงเรียนครนพิทยาคม  ต.ครน  อ.สวี  จ.ชุมพร 86130 e-mail:watcharin@kron.ac.th