Aktuellt‎ > ‎

Inbjudan till föräldramöte plus ett litet klassbrev

skickad 15 maj 2019 01:49 av Christer Svensson

Välkomna till

Föräldramöte

Tisdag den 21 maj kl 17.30-18.30

På programmet:

·   Möjlighet att se ert barns nationella prov i svenska, engelska och matematik innan själva föräldramötet, mellan kl 16.45 och 17.30 i sexans klassrum.

·   Respons på elevernas resultat på nationella proven.

·   Inför PRAO den 4-5 juni

·   Klassdagen den 12 juni

·   Vad är nytt när eleverna börjar sjuan?   

Varmt välkomna!

Emilie de Paula och Christer Svensson

Ett litet klassbrev!

Först vill vi berätta att sexans café på Kristinaskolans dag gick jättebra. Caféet hade det vackra namnet NO PROBLEM CAFÉ. Eleverna skötte sina uppgifter med glans och fick in nästan 2.800 kr till klasskassan.

Eleverna har fått ut en blankett att fylla i för sin PRAO den 4-5 juni. Den behöver lämnas in senast 21 maj.

I slutet av maj och början av juni är det flera torsdagar och fredagar som går bort. Men hela maj månad kommer att bli intensiv i fråga om skolarbete. Dels kommer det en hel del prov som betygsättande lärare måste genomföra. Dels kommer de elever som ligger på gränsen mellan två betyg att få göra frivilliga tester.

Den 11 juni är det klassdag, som det nu ser ut räknar vi med att det blir en extra lång dag, eleverna kommer att få sluta senare denna dag. Mer information kommer.

Observera att sommarsavslutningen den 12 juni är redan kl 15.30. Eleverna slutar därför redan efter lunch, kl 12.00.


Bästa hälsningar

Emilie och Christer


Comments