דף הבית


מנהלת בית-הספר: הגברת רות חייט 
   מפקחת בית-הספר: הגברת צילה אדלשטיין 

תמונות בית הספר ומגמות

פעילות בית ספרית

                                                         
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/kitanot_digitali.aspxhttp://sites.education.gov.il/cloud/home/glisha_betuha/Pages/peiluiot_kaitz.aspx       
             
                .           
 
   
    


ברכות למורים על ההישג היפה בכניסות לאתר גלים   
מצרף את מכתבו של אלי-מנהל אתר גלים 

לכבוד בית ספר כרמים בעמק  סמל מוסד  220129


מס' כניסות בבוקר- 880  מס' כניסות אחה"צ- 96  סה"כ כניסות: 976


כל הכבוד לצוות ההוראה!!

 
 
 
@kramim.tzafonet.org.il