דף הבית


מנהלת בית-הספר: הגברת רות חייט 
   מפקחת בית-הספר: הגברת צילה אדלשטיין 
היכונו היכונו לקייטנת כיף לי בבית הספר 
"כרמים בעמק".תוצאת תמונה עבור קייטנת כיף לי
הפתעות טיולים כמעט כל יום.
                                                         
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Lemida_Merahok/Pages/kitanot_digitali.aspxhttp://sites.education.gov.il/cloud/home/glisha_betuha/Pages/peiluiot_kaitz.aspx

תמונות בית הספר ומגמות

פעילות בית ספרית     
               
                .           
 
   
    
 
 
 
@kramim.tzafonet.org.il