ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน

โพสต์28 มี.ค. 2562 02:03โดยanurak sedsun

นายพิเชษฐ์  เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ นายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกระบี่ และคณะ ติดตามและสังเกตการณ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนอำมาตย์พานิชเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาฯ โดยมีนายจำรัส บัวเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการรับนักเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อ 27 มีนาคม 2562


  
Comments