Krabi Provincial Education Office

ดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของเรา

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadgethttps://sites.google.com/a/krabiedu.go.th/kbedu/ita


แผนที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่


สถิติรับสมัครครูผู้ช่วย 2564  ::ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ :: 
     เรื่อง  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิกที่นี่  ลงวันที่  23 มีนาคม  2564
::ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ::
     เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก(สัมภาษณ์) นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คลิกที่นี่  ลงวันที่  24  พฤศจิกายน  2563
::ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ::
     เรื่อง  การบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คลิกที่นี่  ลงวันที่  25  กันยายน  2563
::ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ::
     เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน และ ภาค ค การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ..2563  
 คลิกที่นี่  ลงวันที่  7  กันยายน  2563
::ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ::
     เรื่อง  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   คลิกที่นี่  ลงวันที่  28  สิงหาคม  2563
::ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ::
     เรื่อง  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยวิธีการนำผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   คลิกที่นี่  ลงวันที่  17  สิงหาคม  2563
::ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ::
     เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563   คลิกที่นี่  ลงวันที่  06  สิงหาคม  2563
::ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ::
     เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563  คลิกที่นี่  ลงวันที่  06  สิงหาคม  2563
::ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ::
     เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563   คลิกที่นี่  ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563
::ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ::
   
  เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี 2563 คลิกที่นี่  ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563


ประกาศ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 148 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 144 รายการ ดูเพิ่มเติม »

            รายการสาระน่ารู้กับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่ ตอนที่ 7 สุ่มตรวจการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561                                 

ติดต่อสอบถาม
Comments