หน้าแรก
แผนที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่

   

https://drive.google.com/file/d/1PKkUorGl-ERxRKX8ON2R2YioxLYujkPu/view?usp=sharing


ข่าวประกาศ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 41 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 53 รายการ ดูเพิ่มเติม »

            รายการสาระน่ารู้กับสำ
นักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่ ตอนที่ 7 สุ่มตรวจการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561                                 

                    

                   
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม. สพป.Comments