สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่

https://www.moe.go.th/2020/%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87/

https://drive.google.com/drive/folders/1kwOrtCzVMJ98LNDD5NuanAhetqKVVzLG?usp=sharing

https://itas.nacc.go.th/go/eit/c2h96bแผนที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่

     เทปวิดีโอบันทึกภาพพิธีเปิด "งานวันการศึกษาเอกชนภาคใต้ ครั้งที่ 4" ณ จังหวัดกระบี่::ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ::
     เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563   คลิกที่นี่  ลงวันที่  06  สิงหาคม  2563
::ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ::
     เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563  คลิกที่นี่  ลงวันที่  06  สิงหาคม  2563
::ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ::
     เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563   คลิกที่นี่  ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563
::ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ::
   
  เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี 2563 คลิกที่นี่  ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563
::ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ::
     เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563   คลิกที่นี่  ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
::ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ::
     เรื่อง  การขึ้นบัญชีผุ้สอบแข่งขันได้ โดยวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   คลิกที่นี่  ลงวันที่ 30 เมษายน 2563
::ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ::
     เรื่อง ประกาศรับสมัคร ย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  คลิกที่นี่  ลงวันที่ 29 เมษายน 2563
::ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ::
   
  เรื่อง ตำแหน่งว่างสำหรับบรรจุและแต่งตั้ง วันที่ 18 พ.ค.2563   คลิกที่นี่   เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันรายงานตัว  ลงวันที่ 27  เมษายน 2563 
::ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่::
     เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี 2563 คลิกที่นี่
: :ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ::
       เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วิชาเอกการเงินและบัญชี) คลิ๊กที่นี่
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 
:: ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ::
       เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ คลิ๊กที่นี่  ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 
: :ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ::
       เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563  เอกสารประกอบโปรดคลิ๊ก    1. ประกาศ       2. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนประเมิน และวิธีการประเมิน       3. ใบสมัครประกาศ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 111 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 113 รายการ ดูเพิ่มเติม »

            รายการสาระน่ารู้กับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่ ตอนที่ 7 สุ่มตรวจการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561                                 

ติดต่อสอบถาม
Comments