1. Algemene Inlichtingen

Je bent van harte welkom in onze scholengemeenschap De Kraal.
Onze school bestaat uit 5 vestigingsplaatsen die telkens benoemd worden met afkortingen van de straat waar ze gelegen zijn. In de kolom hiernaast vind je de betekenis van deze afkortingen.
 
In De Kraal sta je er niet alleen voor. Je kan beroep doen op verschillende mensen die jou willen ondersteunen: je klasmentor, je pedagogisch directeur, de schoolmentor (kleuterschool: marga.vanderauwera@kraal.be; lagere school: marijke.vanmeerbeeck@kraal.be) ... 
Dit vademecum wil je alvast wat op weg helpen om onze school te leren kennen. 

Onze schoolwebsite

Onze website: www.kraal.be 


Op onze website vind je naast foto’s en verslagen van verschillende klas- en schoolactiviteiten, nog heel wat info over onze school.
- Wie is wie? (organisatie schoolbestuur en leerkrachten)
- Het schoolreglement
- Info over de vestigingsplaatsen: foto, (mail)adres, telefoonnummer 
- Kraalkalender
- Openingsuren 
- …

Dit moet je weten!

 

- Aanwezig:

Zorg dat je tijdig aanwezig bent. (ten laatste 8.20 uur en zeker tot 15.35 uur)

- Maken van kopieën:  

Elke vestiging beschikt over een kopieerapparaat. Kopiëren kan je, na overleg met je klasmentor, op school (niet 's morgens, wel na 15.30 uur).  Je hebt hiervoor de code van de klasmentor nodig.  We vragen je om spaarzaam om te gaan met kopieën. Wie iets in kleur wil kopiëren bespreekt de noodzaak eerst met de klasmentor (beperkt aantal)

Knutselmateriaal

De school beschikt over verschillende materialen. Vraag tijdig aan je klasmentor welke materialen van de school gebruikt kunnen worden.

-  Brandveiligheid

Informeer je bij de klasmentor wat er moet gebeuren bij brand en evacuatie. 

- Toezichten

Alleen derdejaarsstudenten mogen zelfstandig toezicht op de speelplaats houden. Eerste en tweede jaars kunnen hun klasmentor eventueel ondersteunen.
Bespreek met je klasmentor wat zij/hij van jou verwacht. 

- Fruitdag

Elke donderdag krijgen de leerlingen een stuk vers fruit aangeboden. Bespreek met je klasmentor hoe dit in jouw klas verloopt. 

- Drank: 

De leerlingen brengen zelf water mee in een doorschijnende drinkbus. De organisatie van het drinken bespreek je best met de klastitularis.  

- Zorg en GON-begeleiding

Informeer vooraf welke kinderen extra zorg nodig hebben (zie stagetaken). Wanneer is er extra ondersteuning door de zorgleerkracht ? Zijn er kinderen die uit de klas gehaald worden ? Vang ze dan ook op wanneer hij/zij terugkomt. 

- Orde en netheid

Tijdens je stage ben je mee verantwoordelijk voor de orde en netheid in en rondom je klas.  Voor je de klas verlaat, zorg je ervoor dat de banken/tafels proper zijn, de klas geborsteld is, het bord afgewassen is, de vuilbak geledigd is in de container,…

- ICT :

In de lagere school beschikt elke klas over een digibord. Weet je hoe dit HD-bord werkt ? Zijn er bordboeken die je mag/moet gebruiken ? 

In elke vestiging zijn laptops en/of chromebooks te verkrijgen. Vraag tijdig aan je klasleerkracht om ze te reserveren indien je er wil gebruiken in de klas. 

Er is een leerlijn voor ICT. Dit zijn geen doelen op zich. Het wordt in de lessen geïntegreerd.

Heel wat klassen werken met het Bingel platform. Soms vrijblijvend, soms om huistaken op te geven. 

-  Gebruik van multi-functionele ruimten in de school

  • Van Bladelstraat: Kraalschuur (naast administratief centrum)
Kraalschuur: Beneden: Gymzaal/ refter1/ refter2
Kraalschuur: Boven: vergaderzaal 
  • Schaffelkantstraat 47: Gymzaal
  • Elststraat 95: Gymzaal
  • Termerestraat 23: "Warotzaal" (Sporthal van de gemeente, door de school gebruikt als gymzaal)
- Verslag op de site/facebook :

Regelmatig worden er foto's op de site/facebook gezet van speciale activiteiten in de klassen. Wil jij dit ook eens doen ? Bespreek op voorhand met de titularis of je enkele foto's mag maken/uitkiezen en met een tekstje er bij mag doorsturen. 

De leefregels

Op de site bij pedagogische informatie vind je de leefregels van de leerlingen terug. Lees deze grondig zodat je weet welke regels leerlingen op deze vestiging afgesproken hebben (verschillend per vestiging) Als leerkracht/stagiair(e) moet je deze regels natuurlijk kennen en toepassen. 

De leefregels voor de leerkrachten vind je hier terug. Lees dit grondig zodat je weet welke regels leerkrachten op deze vestiging afgesproken hebben (verschillend per vestiging)

  • Van Bladelstraat 28: Klik Hier
  • Van Bladelstraat 29: Klik Hier
  • Schaffelkantstraat 47Klik Hier
  • Elststraat 95: Klik Hier
  • Termerestraat 23: Klik Hier

Schooluren

Klik Hier.

Het schoolreglement

Bevat heel wat praktische informatie. (over de scholengemeenschap, reglementaire bepalingen, orde- en tuchtmaatregelingen  en andere informatie).  Deze brochure vind je terug op de site. De ouders moeten ieder jaar, met een handtekening bevestigen dat ze dit gelezen hebben.