news‎ > ‎

ประกาศ ประกวดราคาจ้างอาคารโรงฝึกงาน แบบ 102/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์17 ธ.ค. 2560 17:36โดยkpsw school   [ อัปเดต 17 ธ.ค. 2560 17:37 ]
ประกาศ ประก
วดราคาจ้างอาคารโรงฝึกงาน แบบ 102/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)