news‎ > ‎

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดเเทนในหน่วยงานภาครัฐ-โรงเรียนกำเเพงแสนวิทยา จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์26 พ.ย. 2560 19:07โดยจตุเมธ ชิดสูงเนิน   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2560 19:08 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดเเทนในหน่วยงานภาครัฐ-โรงเรียนกำเเพงแสนวิทยา จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Ċ
จตุเมธ ชิดสูงเนิน,
26 พ.ย. 2560 19:07
Comments