news

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนอาคารเรียนประกอบสิ่งก่อสร้างอื่น-โรงเรียนกำเเพงแสนวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์14 ธ.ค. 2561 06:17โดยkpsw school   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2561 06:17 ]

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนอาคารเรียนประกอบสิ่งก่อสร้างอื่น-โรงเรียนกำเเพงแสนวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การประกวดราคาร้านค้าจำหน่ายอาหาร ของผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561

โพสต์27 มี.ค. 2561 20:08โดยkpsw school   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2561 22:32 ]

 การประกวดราคาร้านค้าจำหน่ายอาหาร ของผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน
ปีการศึกษา 2561


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกงาน แบบ 102/27 ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์25 ธ.ค. 2560 03:10โดยkpsw school

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกงาน แบบ 102/27 ด้วยวิธีประกวดราคาเเบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดเเทนในหน่วยงานภาครัฐ-โรงเรียนกำเเพงแสนวิทยา จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์26 พ.ย. 2560 19:07โดยจตุเมธ ชิดสูงเนิน   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2560 19:08 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดเเทนในหน่วยงานภาครัฐ-โรงเรียนกำเเพงแสนวิทยา จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์23 พ.ย. 2560 05:40โดยkpsw school   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2560 05:54 ]

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เเละสิ่งก่อสร้าง

โพสต์22 พ.ย. 2560 23:20โดยkpsw school   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2560 23:20 ]

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เเละสิ่งก่อสร้าง

ประกาศเเผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน

โพสต์22 พ.ย. 2560 23:18โดยkpsw school   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2560 23:19 ]

ประกาศเเผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน

ประกาศเเผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาห้องสมุดเสู่เเหล่งเรียนรู้ (เช่าคอมพิวเตอร์)

โพสต์22 พ.ย. 2560 23:16โดยkpsw school   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2560 23:16 ]

ประกาศเเผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาห้องสมุดเสู่เเหล่งเรียนรู้ (เช่าคอมพิวเตอร์)

ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐฯ

โพสต์22 พ.ย. 2560 23:12โดยkpsw school   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2560 23:13 ]

ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐฯ

1-10 of 11