กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559

โพสต์24 มิ.ย. 2559 01:46โดยkpsw school   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2559 01:47 ]

  วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาได้จัดกิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559"
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน 2559) ภายใต้คำขวัญ "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด"
เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์