กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด

โพสต์13 ก.พ. 2562 17:59โดยkpsw school   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2562 17:59 ]
  
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
    ระดับชั้น ม.๑  ระหว่างวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
    ระดับชั้น ม.๒  ระหว่างวันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
    ระดับชั้น ม.๓  ระหว่างวันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสืออู่ทองสักทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี