กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1

โพสต์5 พ.ย. 2560 23:11โดยkpsw school   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2560 23:11 ]

  กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560