โครงการบ้านประสานโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์4 มิ.ย. 2562 20:40โดยkpsw school   [ อัปเดต 4 มิ.ย. 2562 20:40 ]
    การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาและโครงการบ้านประสานโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับชั้น ม.๒, ๓ ๕,๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ เป็นประธานในการประชุมพร้อมทั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่ายให้คำชี้แจงในเรื่องสำคัญแก่ผู้ปกครองนักเรียน