โครงการบ้านประสานโรงเรียน

โพสต์7 ธ.ค. 2560 18:13โดยkpsw school   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2560 18:13 ]
ในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาได้จัดโครงการบ้านประสานโรงเรียน (การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๕,และ ๖ ประจำภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๐ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 
นายสุชาติ ศรีแดงบุตร เป็นประธานการ