คณะกรรมการร่วมสัมนาปฏิติการ

โพสต์22 ก.ย. 2561 21:25โดยนายชัยศิริ ขันทอง   [ อัปเดต 22 ก.ย. 2561 21:25 ]

คณะกรรมการร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบติราชการ 
โดย มีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุชาติ ศรีแดงบุตร เป็นประธาน ณ โรงแรมไชยแสงพาเลส
ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561