ประชาสัมพันธ์รูปภาพกิจกรรม            www.youtube            ดาวน์โหลด
                                     รูปภาพ                   วีดีโอ                  ดาวน์โหลด


https://drive.google.com/file/d/0B0qMK3WoBmO4YWJXZy1lcVR1WmM/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/0B0qMK3WoBmO4TXdrZUs0R290Qmc/view?usp=sharingพิธีฉลองศาลาและประดิษฐานพระพุทธรูปประจำร.ร.วาระครบรอบ ๕๕ ปี

โพสต์16 ส.ค. 2560 18:59โดยkpsw school   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2560 18:59 ]

  

  พิธีฉลองศาลาและประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียนในวาระครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาครบรอบ ๕๕ ปี ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยมีนายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีและมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุชาติ ศรีแดงบุตร เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดพิธีดังกล่าว และมีคณะผู้บริหาร คณะครู และแขกผู้มีเกียรติ ผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคเงินและสิ่งของและร่วมสร้างศาลาพระพุทธรูปประจำโรงเรียนจนสำเร็จลุล่วง

วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560

โพสต์16 ส.ค. 2560 18:54โดยkpsw school   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2560 18:54 ]

  


กิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ บูรณาการกิจกรรมวันอาเซียน กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุชาติ ศรีแดงบุตร เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มและเปิดกรวยสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

พิธีประดับเข็มยุวกาชาด 2560

โพสต์29 มิ.ย. 2560 20:07โดยkpsw school   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2560 20:08 ]

    ในวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ได้จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุชาติ ศรีแดงบุตร เป็นประธานในพิธีและมีคณะครูผู้กำกับยุวกาชาด และนักเรียนยุวกาชาด ม.1 - ม.3 เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
  

เพลงกล่อมลูก
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้น ม.4

โพสต์31 พ.ค. 2560 01:52โดยkpsw school   [ อัปเดต 31 พ.ค. 2560 02:03 ]

  เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ได้จัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดใหม่ห้วยลึก


การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โพสต์23 พ.ย. 2559 00:32โดยkpsw school   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2559 00:33 ]

  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ณ โรงเรียนคงทองวิทยา 

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

โพสต์23 พ.ย. 2559 00:16โดยkpsw school   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2559 00:17 ]

    
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2559

โพสต์6 พ.ย. 2559 21:06โดยkpsw school   [ อัปเดต 6 พ.ย. 2559 21:06 ]

  

  วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาได้จัดโครงการบ้านประสานโรงเรียน  โดยมี
นายสุชาติ  ศรีแดงบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาเป็นประธาน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองได้ร่วม
พิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารเอนกประสงค์

พิธีรำลึกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โพสต์5 พ.ย. 2559 21:31โดยkpsw school   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2559 21:31 ]


  โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาได้ดำเนินงานจัดพิธีรำลึก โดยมีกิจกรรมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมพิธีติดโบว์ไว้ทุกข์ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา

การแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ปี59

โพสต์1 ก.ย. 2559 19:19โดยkpsw school   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2559 19:20 ]

  
 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาได้เป็นตัวแทนจังหวัดนครปฐมเข้าแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ปี59
ฌ สนามกีฬา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559

โพสต์24 มิ.ย. 2559 01:46โดยkpsw school   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2559 01:47 ]


  วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาได้จัดกิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559"
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน 2559) ภายใต้คำขวัญ "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด"
เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์

1-10 of 39