ประชาสัมพันธ์รูปภาพกิจกรรม            www.youtube            ดาวน์โหลด
                                     รูปภาพ                   วีดีโอ                  ดาวน์โหลด

https://drive.google.com/file/d/0B0qMK3WoBmO4YWJXZy1lcVR1WmM/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/0B0qMK3WoBmO4TXdrZUs0R290Qmc/view?usp=sharing


https://sites.google.com/a/kpsw.ac.th/kpsw/download/img%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202560.pdf?attredirects=0&d=1
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โพสต์23 พ.ย. 2559 00:32โดยkpsw school   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2559 00:33 ]

  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ณ โรงเรียนคงทองวิทยา 

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

โพสต์23 พ.ย. 2559 00:16โดยkpsw school   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2559 00:17 ]

    
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2559

โพสต์6 พ.ย. 2559 21:06โดยkpsw school   [ อัปเดต 6 พ.ย. 2559 21:06 ]

  

  วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาได้จัดโครงการบ้านประสานโรงเรียน  โดยมี
นายสุชาติ  ศรีแดงบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาเป็นประธาน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองได้ร่วม
พิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารเอนกประสงค์

พิธีรำลึกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โพสต์5 พ.ย. 2559 21:31โดยkpsw school   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2559 21:31 ]


  โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาได้ดำเนินงานจัดพิธีรำลึก โดยมีกิจกรรมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมพิธีติดโบว์ไว้ทุกข์ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา

การแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ปี59

โพสต์1 ก.ย. 2559 19:19โดยkpsw school   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2559 19:20 ]

  
 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาได้เป็นตัวแทนจังหวัดนครปฐมเข้าแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ปี59
ฌ สนามกีฬา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559

โพสต์24 มิ.ย. 2559 01:46โดยkpsw school   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2559 01:47 ]


  วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาได้จัดกิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559"
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน 2559) ภายใต้คำขวัญ "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด"
เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์

อบรมขับขี่ปลอดภัย ม.4(รอบแรก)

โพสต์19 มิ.ย. 2559 23:53โดยkpsw school   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2559 23:53 ]

  
  โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาได้จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
ณ  ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยโล้วเฮงหมง จังหวัดกาญจนบุรี

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

โพสต์19 มิ.ย. 2559 23:42โดยkpsw school   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2559 23:42 ]

  
  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
โดยมี ผู้อำนวยการสุชาติ  ศรีแดงบุตร เป็นประธานในพิธี และมีคณะครูทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โพสต์13 มิ.ย. 2559 02:37โดยkpsw school   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2559 02:38 ]


 เมื่อวันที่ 8 - 10 มิถุนายน พ.ศ.2559 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดใหม่ห้วยลึก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ครูไทยหัวใจพลังงาน

โพสต์17 มี.ค. 2559 20:32โดยkpsw school   [ อัปเดต 17 มี.ค. 2559 20:38 ]

  ดร.ศศิธร ศรีพรหม หรือ”ครูอ๋อย”ของเด็กนักเรียน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา และบางช่วงเวลาก็เป็น”อาจารย์อ๋อย”ของนิสิตที่
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
  ดร.อ๋อย ให้ข้อคิดมุมมองต่อการประหยัดพลังงานที่ใช้สอดแทรกเข้าไปกับเนื้อหาวิชาเรียนที่ใช้สอนเด็กและบรรยายกับนิสิตนักศักษา 
ตามแต่ละโอกาสว่า
  "การประหยัดพลังงานสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนกระทั่งหลับตอนเย็น เช่น ตื่นมาต้องเปิดไฟ เราก็ควรเปิดเท่าที่จำเป็น ใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำกับข้าวหุงหาอาหารก็ควรใช้อย่างประหยัด ขับรถไปทำงานก็ขับแบบประหยัดไม่ขับเร็วเกินไป ถึงที่ทำงานก็ต้องใช้วัสดุการเรียนการสอน โดยการนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การให้นักเรียนนำสมุดเล่มเก่าที่เหลือจากปีที่ผ่านมานำมาใช้จดงานต่อได้ โดยไม่ต้องซื้อสมุดเล่มใหม่ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายอย่างที่เราสามารถช่วยกันประหยัดได้แก่ กลับถึงบ้านตอนเย็นก็เป็นช่วงที่เราต้องพักผ่อนโดยการเปิดทีวี วิทยุ เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ เครื่องไฟฟ้าต่างๆ ก็ควรจะเปิดเท่าที่จำเป็น ไม่ควรเปิดพร้อมกันทีเดียวหลายอย่างโดยที่ไม่ได้ใช้งาน นอกจากจะเป็นการช่วยกันประหยัดพลังงานแล้ว ยังช่วยประหยัดรายจ่ายในครัวเรือนได้อีกด้วย การทำบ่อยๆ จนเกิดความเคยชินก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่น่าเบื่อหน่ายหรือน่ารำคาญอะไร ตรงข้ามกลับเป็นเรื่องดีทั้งต่อชีวิตส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่างสบาย"
  ายละเอียดเพิ่มเติม http://energynewscenter.com/index.php/activity/detail/15

1-10 of 35