Strona główna

Aktywna Tablica to projekt Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. 
W ramach tego projektu zakupiono z dotacji rządowej 2 monitory interaktywne, w które wyposażono sale lekcyjne. Służą one do rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK podczas zajęć lekcyjnych. Nauczyciele tworzą własne interaktywne materiały dydaktyczne oraz wyszukują w sieci wiele dostępnych edukacyjnych gier, które wykorzystują na swoich zajęciach. Na naszej stronie w zakładce "Ćwiczenia interaktywne" można znaleźć wiele ciekawych ćwiczeń, które z pewnością spodobają się młodym ludziom i zachęcą ich do aktywnego udziału w lekcji.


MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY SZKÓŁ

Sieć współpracy szkół tworzą nauczyciele stosujący TIK w nauczaniu w placówkach w gminie Koszęcin, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego programu “Aktywna Tablica” na zakup monitorów dotykowych i realizację projektów z ich wykorzystaniem:

  1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Koszęcinie

  2. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Ligonia w Strzebiniu

  3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rusinowicach

Każda szkoła prowadzi stronę internetową projektu, gdzie można znaleźć wiele ciekawych ćwiczeń interaktywnych z różnych przedmiotów oraz scenariusze przeprowadzonych zajęć.



JAK TWORZYĆ ĆWICZENIA INTERAKTYWNE

W czasie realizacji projektu wykorzystujemy darmowe narzędzia dostępne online do tworzenia interaktywnych zadań lub gier. 
* Najczęściej używamy learningapps.org . 
To narzędzie umożliwia nam tworzenie różnorodnych zadań z każdego nauczanego przedmiotu w bardzo prosty sposób. Pracujemy z nim bardzo intuicyjnie. Jak zacząć?
1. otwórz stronę  learningapps.org  lub kliknij w link
2. kliknij w zaloguj się. Jesteś tu pierwszy raz, więc jeszcze nie masz konta. Wybierz utwórz nowe konto. Wpisz wymagane dane, zaznacz zapoznanie się z regulaminami i zapisz. Teraz możesz zacząć działać. Jeśli jesteś tu kolejny raz wpisz dane podane podczas zakładania konta i zaloguj się.
3. Teraz masz całkowity dostęp do platformy. Możemy korzystać z aplikacji utworzonych przez innych użytkowników. Wystarczy wpisać wyszukiwane hasło w odpowiednim miejscu - lewa górna część strony przeszukaj aplikacje. Jeśli chcemy przejrzeć zawartość platformy klikamy w kolejny link Przeglądaj aplikacje
4. Aby stworzyć własne ćwiczenie klikamy Stwórz aplikację. Wybieramy rodzaj zadania, np. krzyżówka, wykreślanka, test wielokrotnego wyboru, itp. Teraz możemy zobaczyć 3 przykłady wybranego ćwiczenia, a następnie klikamy Utwórz nową aplikację. Podajemy tytuł ( Nazwa aplikacji), opisujemy polecenie (Opis polecenia - to pole nie jest wymagane, można je pominąć), Następnie działamy według instrukcji wpisując nasze dane do zadania. klikając pole Tekst  wpisujemy tekst zadania, np. zdanie lub słowo, działanie matematyczne, itp. klikając w pole Obraz możemy dodać zdjęcie z komputera lub wybrać z galerii. Klikając w pole Audio / Plik dżwiękowy możemy dodać nagranie z Youtube postępując według wskazówek. W ten sam sposób możemy dodać film, klikając w pole Film. Aby dodać kolejny przykład, zdanie, wyrażenie algebraiczne, itp. klikamy poniżej w pole "Dodaj kolejny element" i postępujemy w ten sam sposób co w przykładzie pierwszym.  Dodajemy tyle elementów zadanie ile potrzebujemy. Kiedy już nasze zadanie jest gotowe możemy dobrać opcje dodatkowe klikając w kolejne pola, np. dodać informację zwrotną,  Aby zakończyć zadanie klikamy w pole Zobacz podgląd i zakończ. Jeśli chcemy coś poprawić klikamy w pole po lewej stronie Ponownie dopasuj. Jeśli jednak jesteśmy zadowoleni z naszego zadania klikamy w pole po prawej stronie zapisz aplikację