Strona główna

Aktywna Tablica to projekt Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. 
W ramach tego projektu zakupiono z dotacji rządowej 2 monitory interaktywne, w które wyposażono sale lekcyjne. Służą one do rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK podczas zajęć lekcyjnych. Nauczyciele tworzą własne interaktywne materiały dydaktyczne oraz wyszukują w sieci wiele dostępnych edukacyjnych gier, które wykorzystują na swoich zajęciach. Na naszej stronie w zakładce "Ćwiczenia interaktywne" można znaleźć wiele ciekawych ćwiczeń, które z pewnością spodobają się młodym ludziom i zachęcą ich do aktywnego udziału w lekcji.