Stichting 4PK

Ondersteuning bij participatie 

Actief meedoen in de samenleving is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Werkeloosheid, gebrekkige gezondheid, onveiligheid en slechte huisvesting zijn voorbeelden van factoren, die de deelname aan activiteiten belemmeren. Niet iedereen is in staat om op eigen kracht deze belemmeringen te overwinnen. Stichting 4PK ondersteunt mensen op weg naar actieve participatie in de samenleving in de overtuiging dat dat goed is voor de gezondheid en het welbevinden van mensen.


De visie 
Participeren in de samenleving moeten mensen zelf doen. Stichting 4PK helpt daarbij door belemmeringen weg te nemen en begeleiding te bieden. De werkwijze van Stichting 4PK kenmerkt zich door vier kernwoorden: 
Geïntegreerd 
4PK kijkt naar de persoon in de context en biedt met behulp van een netwerk van professionals met uiteenlopende achtergronden een samenhangend pakket interventies om probleemsituaties op te lossen. 
Persoonlijk 
Direct persoonlijk contact is cruciaal voor een effectieve aanpak. 4PK kiest voor kleinschalig, zodat persoonlijk contact met oog voor de individuele situatie mogelijk is. 
Praktisch 
Schijnbaar kleine problemen kunnen door de doelgroep als onoverkomelijke belemmeringen worden ervaren. Deze problemen worden door 4PK praktisch en daadkrachtig aangepakt. 
Resultaatgericht 
4PK verbindt zich aan concrete resultaten. Met deelnemers worden heldere doelen geformuleerd en samen met de deelnemers worden de stappen gezet om deze te realiseren.Ċ
Krijn Korver,
27 jun. 2012 01:57
Comments