Välkommen till Vägga Gymnasieskolas 1till1-handbok

Bild på 1till1-dator 2015
Här samlar vi information och hjälp kring din 1till1-dator. Denna handbok är inriktad på de datorer som kvitterats ut av elever på Vägga Gymnasieskola. Det mesta innehållet i handboken gäller för alla 1till1-datorer på skolan, är det specifikt för en datormodell så står datornamnet inom parentes. 1till1-begreppet står för en dator till varje elev. 

I 1till1-handboken finns bl a länkar till handledningar och kurser. Vi ger en del tips och svarar på frågor vi ofta får (ställ gärna en egen fråga...)!

Handbokens delar - se blocket till vänster

Vi försöker hålla innehållet uppdaterat, men en del kan vara inaktuellt (rapportera eller ge förslag till oss på support@kortonline.se eller kontakta Peter, Petra eller Micke)

Nytt! Inlästa läromedel med Inläsningstjänst

Inlästa läromedel - ILT *Nytt!Alla elever på Vägga Gymnasieskola har nu tillgång till alla inlästa läromedel hos Inläsningstjänst. 
  1. Logga in på www.inlasningstjanst.se med din skolmail och det lösenord du fått i din mailbox. Ska nu också gå bra med Google-inlogg!
  2. Sök efter önskat läromedel (Vårt bibliotek eller i appen)
  3. Klicka på Lägg till i min bokhylla
  4. Du kan sedan lyssna på böckerna i Din bokhylla eller via appen

Sök i biblioteket (alla inlästa läromedel gratis för elever på Vägga Gymnasieskola)

Mer info/hjälp: 1till1-handboken/Inlästa läromedel - ILT

IT-support


Nytt & Viktigt

OBS! Har du koll på din back-up av dina skolarbeten (uppdaterat)?


Våra IT-system

  • Google Apps: "ditt verktyg/system"
    Bl a Google Mail, G Dokument alternativ textbehandling & G Drive backup-lösning.
  • KORtonline (Moodle): Skolans lärandeportal med kurser, klassidor etc. 
  • Dexter: Administrativt skolsystem. (bl a Schema, Närvaro/Frånvaro)


När du får datorn

När du får datorn (årets) innehåller den grundprogramvaror (se Programvaror). Om din kurs/program använder ytterligare programvaror installerar ni dem separat. Saknar du något kontakta IT-tekniker, support@kortonline.se eller IKT-samordnare.