הודעות חשובות


קישורים חשובים:

"ושוב נצאה אל הדרך....."

לוח הודעות בית ספרי

פתיחת שנה קורצאק תשעט
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/madatech/ictineducation/
זכויות יוצריםבאתר זה אנו משתדלים לא להפר זכויות יוצרים ולשמור על זכות הפרט.אם מישהו מוצא את עצמו נפגע מפרסום זה או אחר, שמפר באופן כלשהו את זכות היוצרים ו/או זכות הפרט-אנא הביאו זאת לידיעתנו.פרטים נוספים>>>