• ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา   30 มิถุนายน 2562 สพป.นม.๗ จัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต่อต้านการทุจจริตสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมลำม ...
  ส่ง 30 มิ.ย. 2562 09:10 โดย อนุรักษ์ ปุราโน
 • แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์                  นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7  ผอ.ดร.รัศมี อุกประโคน นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอชุมพวง ผอ.ธนาดุลย์ รถเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนพิกุลทอง ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2562 08:14 โดย อนุรักษ์ ปุราโน
 • พิธีเปิดการประชุมอบรมศึกษานิเทศก์                                                    นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประธานเปิดการประชุมและ บรรยายแบบธรรมดา เรื่อง "บทบาทศึกษานิเทศก์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพ"  ในการประชุมศ ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2562 08:15 โดย อนุรักษ์ ปุราโน
 • พิจารณาจัดสรรงบประมาณ                          นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประชุม ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม และ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ ณ ห ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2562 08:18 โดย อนุรักษ์ ปุราโน
 • ผอ.เขตตรวจเยี่ยมโรงเรียน          นายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประธานการประชุม ผู้บริหารโรงเรียน และ คณะครู เพื่อร่วมกัน วางแนวทาง การบริหารจัดการเงิน ที่มีผ ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2562 17:11 โดย อนุรักษ์ ปุราโน
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »