ติดต่อผู้ดูแลระบบ


DLICT กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5


นายสัมพันธ์  อุบลภคพงค์         ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์                       ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ
                                                                                                 รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                                                                                 รับผิดชอบกลุมงานสนับสนุนและการให้บริการการจัดการเรียนรู้ 
นายวาทิน  สิริภูริภากร       ตำแหน่ง พนักงานราชการ ช่วยราชการ         รับผิดชอบกลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร
                                                                                                 รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
0816002293 / 0807955047

แสดงบทความ 1 - 200 จาก 890 รายการ ดูเพิ่มเติม »