ติดต่อผู้ดูแลระบบ


DLICT กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5


นายสัมพันธ์  อุบลภคพงค์         ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์                       ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ
                                                                                                 รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                                                                                 รับผิดชอบกลุมงานสนับสนุนและการให้บริการการจัดการเรียนรู้ 

โทร 0885947484

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 1350 รายการ ดูเพิ่มเติม »