ระบบงาน sar online (สพฐ)

7 มีนาคม 2560 แจ้งรายงาน sar 2559 ออนไลน์ + paper

คู่มือการรายงาน SAR ONLINE ประจำปีการศึกษา 2559
(สำหรับโรงเรียนที่นำส่ง
SARปี 2557-2558 มกราคม – กุมภาพันธ์)


ตอนนี้ทุกโรงเรียนสามารถปริ้นผลภาพรวม sar online ได้แล้วนะครับ(เก็บไว้ที่โรงเรียน) ใช้ user ผอ.เท่านั้น แจ้ง 13/7/2560
ขั้นตอน
       1.    http://203.113.25.93 
       2.  จากนั้น login user ผอ.รร. ->เมนูรายงาน->เลือกข้อ 6->เลือกขั้นพื้นฐาน->เลือกนำส่งแล้ว (207)->มองหารร.ตนเอง->กดรายละเอียด->กดส่งออก excel หรือ ปริ้นผ่านหน้าเว็บออกมา

นอกเหนือจากเมนูรายงานแล้ว รร.ยังสามารถปริ้นออกมาตั้งแต่เมนูรายงาน 1-6 ก็สามารถทำได้


----------------------------------------ยุบรวม ควบรวม ปี 2559 --> ฐานข้อมูล DMC ปัจจุบันอยู่โรงเรียนไหน โรงเรียนนั้นเป็นผู้รายงานขั้นตอน
         
1.  เข้าเว็บไซต์ http://203.113.25.93  
         
2.  เข้าสู่ระบบโดยใช้
Username และ Password ของ จนท.โรงเรียน
                    2.1 โรงเรียนที่เคยนำส่งทันเวลาที่กำหนด ให้ดาวน์โหลดข้อมูลในออนไลน์ มาทำปี 2559 ต่อ (คงข้อมูล 57-58 ไว้)
                    2.2 โรงเรียนที่เคยนำส่งทันเวลาที่กำหนด แต่ไฟล์
Excel ในเครื่องสูญหายให้ดาวน์โหลด Template ใหม่ แต่ให้กรอกเฉพาะปี 2559  ส่วนปี 2557-2558 ให้ใส่ -
          3.  ดำเนินการป้อนข้อมูลลงบน
Excel ปฐมวัย และขั้นพื้นฐาน ก่อนส่ง ไปที่ชีท ตรวจสอบการกรอกข้อมูล
          4.  (Userครู) นำส่งข้อมูลเข้าเว็บ ตามข้อ 1 เข้าสู่ระบบโดยใช้
User ของ จนท. ->เลือกปฐมวัย->กรอกผู้รายงานข้อมูล->เลือกแนบไฟล์->บันทึก

          5. (User ครู บันทึกร่องรอยหลักฐาน) เมนูตรวจสอบข้อมูล > กดค้นหาปี 2559 > จะเห็นข้อมูลปี 2559 กดดูรายละเอียด จะเห็น ไอคอน สีดำ ของแต่ละข้อ > คลิกไอคอนสีดำเพื่อเพิ่มร่องรอยหลักฐาน. (excel กรอกตัวเลข ส่วนหลักฐานกรอกออนไลน์)>บันทึก

           6. เข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password ของ ผอ.โรงเรียน กดตรวจสอบและรับรองส่งเขตพื้นที่
           7. ดำเนินการจัดส่งรูปเล่มSAR ขั้นพื้นฐานให้ทำตามเล่มสีเขียว(หน้า 5-42 หรือดาวน์โหลดได้ข้างล่างนี้) จำนวน 1 เล่ม 
ไฟล์ 2 ไฟล์ด้านล่าง รร.สามารถปรับได้ตามความบริบทของโรงเรียน

รร.ขยายโอกาส ป.1-ม.3. รร.ประถมศึกษา ป.1-ป.6 หรือ ป.1-ม.6

กราฟไหน ไม่ได้ใช้ก็ลบ กราฟไหนไม่มีก็เพิ่ม 


           8. ดำเนินการจัดส่งรูปเล่ม SAR ระดับปฐมวัย ให้ทำตามแบบฟอร์มเดิม (แบบใหม่สพฐ.กำลังพัฒนา) จำนวน 1 เล่ม
           9. ข้อ7,8 ส่งเขตพื้นที่ภายใน 20 พฤษภาคม 2560
          10.  ดาวน์โหลดเล่มสีชมพู และเล่มสีเขียวได้ด้านล้างนี้


โรงเรียนที่ส่งข้อมูลไม่ทัน (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560) แจ้งมายังผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สพฐ.ปลดล็อก นำส่ง 3 ปี


หมายเหตุ
     1.  สถานะข้อมูล “รอผู้บริหารรับรอง” (จนท.ยังสามารถแก้ไขได้โดยใช้
user จนท.)  ให้เข้า username ผอ.รร เพื่อเข้าไปรับรองส่งเขตพื้นที่
     2.  สถานะข้อมูล “รอเขตหน่วยงานตรวจสอบ” แสดงว่าข้อมูลส่งมาที่เขตพื้นที่ (รร.ไม่สามารถแก้ไขได้)
     3.  สถานะข้อมูล “ส่วนกลางได้รับข้อมูล” แสดงว่า เขตพื้นที่ได้ส่งข้อมูลไป สพฐ.(รร.ไม่สามารถแก้ไขได้)
     4.  ข้อ 2 ข้อ 3 รร.ต้องการแก้ไขให้แจ้งผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ      นายจักรกฤษณ์  ภู่พงษ์พัฒน์       โทรศัพท์ 087-9606256,
ID LINE : aekcom18----------------------------------------------------------------
---------------------
แจ้ง รร.ในสังกัด ตรวจสอบและทบทวน SAR 2557  2558
14 -28 กุมภาพันธ์ 2560

คลิกเข้าสู่โปรแกรม SAR Online (สพฐ)


                                                              (update 14/2/2560)

คู่มือการตรวจสอบข้อมูล SAR ปีการศึกษา 2557 และ 2558
สำหรับโรงเรียนที่ส่งข้อมูลทัน ในระยะที่ 1 (21-31 มกราคม 2560)

ขั้นตอน
          1.  เข้าเว็บไซต์
http://203.113.25.93  หรือสามารถเข้าได้ที่ แบนเนอร์ SAR ONLINE งานประกันคุณภาพการศึกษา บนเว็บไซต์ สพป.นม.5 (ติดตามงานประกันภายในได้ที่แบนเนอร์นี้)
          2.  เข้าสู่ระบบโดยใช้
Username และ Password ของผู้อำนวยการโรงเรียน
          3.  คลิกที่เมนู ตรวจสอบและรับรอง
               3.1  การศึกษาปฐมวัย  -
> ค้นหา->จะพบข้อมูลปี 2557  2558 -> คลิกดูรายละเอียด -> ปริ้นข้อมูลออกมาตรวจสอบข้อมูลคร่าวๆ
                      3.1.1 ในกรณีที่ข้อมูลถูกต้อง (ไม่มีอักษรตัวแดง) ให้ไปที่เมนู รายงาน (ด้านบน) เพื่อปริ้นข้อมูลออกมาเป็นสารสนเทศของโรงเรียน (ไม่ต้องส่งเขตพื้นที่) และไม่ต้องดำเนินการใด ๆ (แต่สถานะต้องขึ้นส่วนกลางได้รับข้อมูล)

                      3.1.2 ในกรณีที่ข้อมูลมีอักษรสีแดง (ในหน้านี้)  หรือ โรงเรียนต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม  ให้โรงเรียนแจ้งมายังผู้รับผิดชอบ(ID Line : aekcom18) เพื่อดำเนินการปลดล็อกสถานะ “ส่วนกลางได้รับข้อมูลแล้ว” ออกก่อน (โรงเรียนจึงจะสามารถนำส่งได้) แล้วให้โรงเรียนดาวน์โหลด “แบบบันทึกที่นำส่ง” ขวามือด้านบน เมื่อดาวน์โหลดเสร็จจะเป็นไฟล์ Winrar ให้ Exact file ออกมาวางไว้ที่หน้าจอ (หาไฟล์ดาวน์โหลดไม่เจอกด CTRL+J)  จากนั้นแก้ไข File Excel ให้ถูกต้องแล้วนำส่งใหม่โดยใช้ USER PASS จนท. (สามารถใช้ USER ผอ. ได้แต่คลิก เปลี่ยนสิทธิ์) และให้ผอ.รับรองเพื่อส่งเขตพื้นที่ต่อไป
            3.2  การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ให้ทำเหมือนข้อ
3.1,3.1.1,3.1.2)


โรงเรียนที่ส่งข้อมูลไม่ทัน ในระยะที่ 1 (21-31 มกราคม 2560)

ขั้นตอน
         
1.  เข้าเว็บไซต์ http://203.113.25.93  หรือสามารถเข้าได้ที่ แบนเนอร์ SAR ONLINE งานประกันคุณภาพการศึกษา บนเว็บไซต์ สพป.นม.5
         
2.  เข้าสู่ระบบโดยใช้
Username และ Password ของ จนท.โรงเรียน เพื่อดาวน์โหลด Template ปฐมวัย และขั้นพื้นฐาน
          3.  ดำเนินการป้อนข้อมูลลงบน
Excel ปฐมวัย และขั้นพื้นฐาน ก่อนส่ง ไปที่ชีท ตรวจสอบการกรอกข้อมูล (ปี2559 ใส่ -)
          4.  นำส่งข้อมูลเข้าเว็บ ตามข้อ 1 เข้าสู่ระบบโดยใช้
User ของ จนท. ->เลือกปฐมวัย->กรอกผู้รายงานข้อมูล->เลือกแนบไฟล์->จะเห็นรายละเอียดปี2557  2558 ถ้าข้อมูลถูกต้องกดปุ่มบันทึก เพื่อส่งให้ผอ.รับรองส่งข้อมูล
          5. เข้าสู่ระบบโดยใช้
Username และ Password ของ ผอ.โรงเรียน กดตรวจสอบและรับรองส่งเขตพื้นที่


หมายเหตุ
     1.  สถานะข้อมูล “รอผู้บริหารรับรอง” (จนท.ยังสามารถแก้ไขได้โดยใช้
user จนท.)  ให้เข้า username ผอ.รร เพื่อเข้าไปรับรองส่งเขตพื้นที่
     2.  สถานะข้อมูล “รอเขตหน่วยงานตรวจสอบ” แสดงว่าข้อมูลส่งมาที่เขตพื้นที่ (รร.ไม่สามารถแก้ไขได้)
     3.  สถานะข้อมูล “ส่วนกลางได้รับข้อมูล” แสดงว่า เขตพื้นที่ได้ส่งข้อมูลไป สพฐ.(รร.ไม่สามารถแก้ไขได้)
     4.  ข้อ 2 ข้อ 3 รร.ต้องการแก้ไขให้แจ้งผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ      นายจักรกฤษณ์  ภู่พงษ์พัฒน์       โทรศัพท์ 087-9606256,
ID LINE : aekcom18


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21-31 มกราคม 2560

https://docs.google.com/a/korat5.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a29yYXQ1LmdvLnRofHdlYnxneDo1MWNmODJkNTViOWRlMGMy  

ผล SAR ระดับ ปฐมวัย 2558.       (ปลดสิทธิ์เป็นสาธารณะแล้ว)
ผล SAR ระดับ ขั้นพื้นฐาน 2558.   (ปลดสิทธิ์เป็นสาธารณะแล้ว)

ปัญหาและวิธีแก้ไข คำแนะนำมีดังนี้ update 25/1/60
      23 ม.ค.60 เวลา 23.00 น. ผมส่งงานคืน รร.ทั้งหมด
1.  ใส่username pass คิดว่าถูกแล้ว แต่โปรแกรมแจ้งว่าผิด (ลืมรหัสผ่านแจ้งมาที่ไลน์ผม)
2.  excel ที่ใช้ควรเป็น office 2007 ขึ้นไป บันทึกชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ  นามสกุล xlsx เท่านั้น  office 2003 ห้ามใช้งาน
3.  ไฟล์ template ที่ดาวน์โหลดมา ห้ามยืดเซล. หดเซลล์ หรือแต่งเติม ปรับปรุง..อ่านคำชี้แจงและป้อนแค่ตัวเลขเท่านั้น
4.  หลังจากป้อนข้อมูลเสร็จ ให้ไปที่ชีทตรวจสอบการกรอกข้อมูล แสดงว่าข้อมูลไม่มีปัญหา.แต่... (พบหลายโรงเรียน)
     4.1 upload  แล้ว browser แจ้ง "ไม่สามารถนำส่งข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง." แสดงว่า template มีการปรับแต่ง ให้ดาวน์โหลด template มากรอกใหม่ หรือ server ปลายทางนั้นมีจำนวนผู้เข้าใช้งานเยอะ.แนะนำให้หมั่นอัพบ่อยๆ (สามารถเก็บไล์ excel ไว้นำส่งช่วงกลางคืนก็ได้)
     4.2 upload แล้ว มี error. ให้ไปดูตำแหน่งที่ error แล้วกลับไปดู sar รูปเล่ม 57 58 ว่า มาตรฐานไหน ตัวชี้วัดไหน เกิดจากรร.สรุปผิด ให้เปิดคู่มือเล่มใหญ่ สีชมพู   เล่มใหญ่สีฟ้า. โหลดได้ที่ด้านบน. คำนวณให้ถูกต้องแล้วป้อนลงไปใน template excel ของตัวโปรแกรม แล้ว  upload  ขึ้นใหม่
5.  ในกรณีที่ผอ. รร. ได้ยืนยันส่งมาที่เขตแล้ว.ตรวจพบภายหลังว่ามีผิด ให้แจ้งมาที่ผม.ผมจะปลดล็อกให้รร.แก้ไข..จากนั้น ผอ.ยืนยันส่งมาอีกครั้ง

ประเด็นถาม-ตอบ เพิ่มเติม จากผู้พัฒนาโปรแกรม

วิธีการกรอกข้อมูล
1.  เข้าเว็บไซต์ http://203.113.25.93/
2.  ดาวน์โหลด template ปฐมวัย และขั้นพื้นฐาน ได้ได้ไฟล์ excel มาเก็บไว้ที่เครื่อง
3.  รร.กรอกข้อมูลลงใน excel โดยอ้างอิง sar 57-58 และคู่มือสีชมพู + สีฟ้า
4.  กรอกข้อมูลเสร็จ ตรวจชีท"ตรวจสอบข้อมูล" จะต้องเป็นสีนำ้เงินแสดงว่าถูกต้อง นำส่งได้ แต่ถ้าขึ้นสีแดง ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง . จากนั้น ไปที่ sar online login จนท.สถานศึกษาเพื่อนำส่งข้อมูล  แล้วออกจากระบบ
5.  จากนั้น login username ผอ. แล้วไปที่เมนูตรวจสอบและรับรอง เพื่อยืนยันข้อมูลปี 57-58 (59 จะแจ้งกรอกจริงเดือนมี.ค.) ส่งมาที่ เขตพื้นที่
     หลักจาก อัพโหลดเสร็จแล้ว ให้กรอกร่องรอยหลักฐาน ใน online (แจ้งเพิ่มเติม)
6.  หลังจากที่ ผอ.ยืนยันแล้ว..รร.ไม่สามารถแก้ไขได้ต้องแจ้ง ให้ผมปลดล็อกเพื่อให้ทางรร.แก้ไข

ผู้รับผิดชอบ
นายจักรกฤษณ์  ภู่พงษ์พัฒน์
ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.5
Tel : 087-9606256
Id Line : aekcom18

___________________________________________________
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูลผู้ดูแลระบบ 
ข้อมูลผู้ใช้ระบบตามแบบฟอร์มออนไลน์ http://gg.gg/sarsp5 ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2559
เพื่อรวบรวมและจัดส่งให้ทางผู้พัฒนาโปรแกรม (สพฐ.) ได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลและแต่งตั้งผู้ดูแลระบบ (Admin) ในลำดับต่อไป


ขั้นตอนการกรอก
      1.  ให้โรงเรียนดาวน์โหลดไฟล์ word ชื่อ บัญชีรายชื่อผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ.docx มาเก็บไว้ที่เครื่อง แล้วปริ้นเพื่อกรอกข้อมูลลงในกระดาษ 
      2.  โรงเรียนกรอกข้อมูลจาก paper ข้อ 1 ลงในฟอร์มออนไลน์ ด้านล่างนี้ (ไม่ต้องรายงานpaper)
          กรอกข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลออนไลน์
      3.  ข้อมูลกรอกผิดแจ้งลบมาที่ ID Line : aekcom18
      4.  ดูผลการกรอกข้อมูล
      5.  หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน (รับหนังสือใน smart area เพื่อเข้าระบบงานสารบรรณ)

****ไม่ต้องส่ง paper. เน้นการกรอกผ่านออนไลน์****
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

Ċ
จักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์,
20 ม.ค. 2560 06:06
ĉ
จักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์,
14 ธ.ค. 2559 20:31
Ĉ
จักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์,
20 ม.ค. 2560 06:20
Ĉ
จักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์,
20 ม.ค. 2560 06:21
Ċ
จักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์,
15 ธ.ค. 2559 17:36
Ċ
จักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์,
20 ม.ค. 2560 06:06
Comments