เผยแพร่ผลงานวิชาการ

นายสัมพันธ์ อุบลภคพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 5

โพสต์13 ส.ค. 2560 02:59โดยสพป.นม.5 korat5   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2560 03:01 ]

รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

นางระเบียบ งามเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก

โพสต์15 ต.ค. 2558 23:34โดยจักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์

รายงานผลการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก โดยใช้ 6 รู้ ครูปฏิรูป
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

นายโสภณ เพชรนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด

โพสต์15 ต.ค. 2558 23:33โดยจักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์

ชื่อผลงานรายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนด่านขุนทด
นายโสภณ เพชรนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด

นายกฤต สุมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ารังงาม

โพสต์15 ต.ค. 2558 23:33โดยจักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่ารังงาม
นายกฤต สุมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ารังงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

1-4 of 4