นโยบาย สพป.นม.5

โรงเรียนสามารถดาวน์โหลด นโยบายของ  สพป.นม.5  ได้จากไฟล์ที่แนบมาด้านล่างนี้ą
2ม.jpg
(303k)
จักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์,
28 ก.พ. 2559 17:48
ą
3น.jpg
(493k)
จักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์,
28 ก.พ. 2559 17:48
ą
จักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์,
28 ก.พ. 2559 17:48
ą
จักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์,
28 ก.พ. 2559 17:49
ą
จักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์,
28 ก.พ. 2559 17:48