งานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ความคืบหน้า การประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รุ่นที่ 1/2560)
****** ดังไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้***********

Ċ
Admin สพป.นม.5,
30 พ.ย. 2559 19:30
Comments