Untitled‎ > ‎

สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประชุมชี้แจงการประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ ครั้งที่ 2/2563

โพสต์10 ก.พ. 2563 23:29โดยจินตนา ตอพันดุง   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2563 00:01 ]
เช้าวันที่ 11 ก.พ. 63  ดร.พรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562  ระดับศูนย์สอบ  ครั้งที่ 2/2563  ณ ห้องประชุมบุญพัฒนา  สพป.นครราชสีมา เขต 5

ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ  ดร.พรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประธานการประชุม  นำคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์  และเจ้าหน้าที่  ยืนสงบนิ่งเพื่อร่วมแสดงความไว้อาลัยแก่ประชาชนผู้เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ที่เสียสละชีวิต จากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา   และดำเนินการประชุมตามวาระ   โดยในวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ   การประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 มี 3 เรื่อง

1.  การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้น ป.1 จำนวน 212 สนามสอบ (ทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบ)  มีนักเรียนเข้าประเมิน จำนวน 3,049 คน  จะดำเนินการประเมินในวันที่  12 ก.พ. 63 พร้อมกันทั้งศูนย์สอบ  รับข้อสอบ  11 ก.พ. 63

2.  การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3  มีจำนวน 211 โรงเรียน  สนามสอบแบบรวมโรงเรียน  มีจำนวน 38 สนามสอบ  มีนักเรียนเข้าประเมิน  จำนวน  2,822 คน  ประเมิน  ประเมินในวันที่ 3  มีนาคม  2563  พร้อมกันทั้งศูนย์สอบ

3.  การทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานปลายปีของผู้เรียน  ชั้นป. 2  มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 3,185 คน  ชั้น ป.4 มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 3,046 คน  ชั้น ป.5 มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 3,057 คน  ชั้น ม.1 มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 1,675 คน ชั้น ม.2 มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 1,606 คน

ภาพ/ข่าว  :  พรพิรุณ  ซ้อนจันทึก  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5        

11กพ.63 ประชุมฯ NT

                         
Comments