Untitled‎ > ‎

ผอ.สพป.นม.5 เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการวิบการการ "วันเปิดรั้วโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ครัั้งที่ 5" ปีการศึกษา 2562

โพสต์14 ก.พ. 2563 01:36โดยจินตนา ตอพันดุง   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2563 01:37 ]
เช้าวันที่  14  ก.พ. 63  ดร.พรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการวิชาการ "วันเปิดรั้วโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด คร้้งที่ 5"  ปีการศึกษา 2562  (Open House Academic Exhibition  5th) 
 ณ โดมโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด  อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา 
นายวิเชียร  ทองคลี่  ผอ.โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานนักเรียนและครูด้านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬาและงานอาชีพ ต่อประชาชนและบุคคลทั่วไป   เปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนน้อง ได้เยี่ยมชมโรงเรียนและร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ   ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน  ข้าราชการครู  นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดงานกว่า  2,500 คน  

14 กพ.63 วันเปิดรั้วโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
Comments