ทำบุญครบรอบ 48 ปี โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด

โพสต์30 ม.ค. 2563 18:44โดยจินตนา ตอพันดุง
วันพุธ ที่  29  มกราคม  2563  นายเชษฐ์พิชิต  คำกอง ผอ.โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด  และคณะครู  นักเรียน  จัดพิธีทำบุญครบรอบ 48 ปี  โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด  เพื่อระลึกถึงบรรบุรุษผู้ก่อตั้งโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด   โดยได้รับเกียรติจาก 
นายชนะ ธรณีทอง นายอำเภอขามทะเลสอ  ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายปกครองชุมชนในการทำบุญครบรอบ 48 ปีโรงเรียน    ดร.สุระศักดิ์ ฉายขุนทด รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายการศึกษา     และขอขอบพระคุณนาวาอากาศเอกวีรชาติ ชาญอนุสรณ์สิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ผอ.เตชทัต แก้วทิตย์ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามทะเลสอ  และผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอขามทะเลสอทุกหน่วยงาน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ชาวบ้าน ศิษย์เก่า ทุกท่าน คณะผู้บริหารและคณะคุณครูที่เคยทำงานที่โรงเรียนบ้านโกรกกระหาดทุกท่าน ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญและผู้ปกครอง ชุมชนทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพทำโรงทานเลี้ยงเพลพระ   เลี้ยงแขกผู้ร่วมงาน  และร่วมกันบริจาคเงินร่วมทำบุญครบรอบ 48 ปีโรงเรียน เพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษผู้ร่วมกันก่อตั้งโรงเรียนในครั้งนี้ รวมยอดบริจาคบุญยังไม่หักค่าใช้จ่าย 63,145 บาท  ในนามโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยความเคารพและขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดกาล  คิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการ  ร่ำรวยยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ภาพ/ข่าว : นายเชษฐ์พิชิต  คำกอง  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5

29มค.63 48 ปีรร.โกรกกระหาด


Comments