กิจกรรมของโรงเรียน

นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

โพสต์13 มิ.ย. 2564 20:15โดยจินตนา ตอพันดุง

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมด้วย ดร.สุระศักดิ์  ฉายขุนทด รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 , นางณัฐนันท์  อรัญญา ศึกษานิเทศก์ , 
คณะผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามทะเลสอ (ศูนย์ฯ 7) และคณะครูโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ร่วมให้การต้อนรับนายออน  กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดจังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ อำเภอขามทะเลสอ เพื่อศึกษาดูงาน
การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัดสพป.นครราชสีมา เขต 5 ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

โพสต์9 มิ.ย. 2564 04:14โดยจินตนา ตอพันดุง

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 ได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ในการนี้ กศจ.นครราชสีมา ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) จำนวน 29 สาขาวิชาเอก (574 ตำแหน่งว่าง) โดยรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://obec64.thaijobjob.com


โรงเรียนบ้านหาญ ร่วมปลูกต้นไม้ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โพสต์4 มิ.ย. 2564 01:13โดยจินตนา ตอพันดุง

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 นางสาวแฉล้ม วรรณารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาญ พร้อมคณะครูในสังกัด และผู้นำชุมชน ร่วมกันปลูกต้นไม้รอบบึงโรงเรียนบ้านหาญ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 3 มิถุนายน ในการนี้ นางนิภาพรรณ สำราญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน และนายสมิง สำราญพันธ์ ผู้ช่วยเหรัญญิกสภาวัฒนธรรม ได้มอบต้นลีลาวดี และต้นหางนกยูง พร้อมร่วมปลูกต้นไม้ในคร้้งนี้ด้วย

3มิย.64 ปลูกป่ารอบบึงบ้านหาญ


สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

โพสต์4 มิ.ย. 2564 01:10โดยจินตนา ตอพันดุง

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นำคณะผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และคณะครู ร่วมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ร่วมกับอำเภอด่านขุนทดและคนในชุมชน ณ สวนป่าสาธารณะในตำบลหินดาด
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ โคกวังพับท่าตูม บ้านพูนทอง , โคกกาดงาม บ้านหินดาด , โคกป่าช้า 
บ้านกุดนางทอหูก ,บ้านโคกหนองดู่ บ้านรวมใจ และ โคกเกตุใหญ่ บ้านท่าขี้เหล็ก

3มิย.64 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ


การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกแบบยั่งยืน

โพสต์4 เม.ย. 2564 23:12โดยจินตนา ตอพันดุง

วันที่ 5 เมษายน 2564  นายจรัญ  ใจแน่น ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพระทองคำ (ศูนย์ 14) พร้อมคณะผู้อำนวยการโรงเรียนในศูนย์ฯ  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกแบบยั่งยืน" เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน เรียนรู้
แนวปฏิบัติ ทักษะในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้อย่างมีคุณภาพและสามารถเขียนรายงานผล
ได้อย่างถูกต้อง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดการอบรมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

5เมย.64 การประกันคุณภาพฯ ศูนย์ 14


โครงการป้องปกและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

โพสต์24 มี.ค. 2564 07:47โดยจินตนา ตอพันดุง

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 
นางสาวสุทธิรักษ์  คงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันดุง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ซึ่งทางโรงเรียนบ้านพันดุงร่วมกับอำเภอขามทะเลสอ จัดโครงการดังกล่าว โดยมี นางสาวอรวรรณ มีใหม่ นายอำเภอขามทะเลสอ เป็นประธานเปิดโครงการฯ  ณ โรงเรียนบ้านพันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

โรงเรียนบ้านพันดุง จัดโครงการอบรมพัฒนาอาชีพ

โพสต์19 มี.ค. 2564 05:27โดยจินตนา ตอพันดุง

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 นางสาวสุทธิรักษ์  คงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันดุง คณะครู นักเรียน 
เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยโรงเรียนบ้านพันดุงร่วมกับอำเภอขามทะเลสอ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปเกลือสินเธาร์ การทำไข่เค็ม เกลือสปาขัดผิวและ
เกลืออโรมาแช่เท้า  ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวอรวรรณ มีใหม่ นายอำเภอขามทะเลสอ เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มสัจจะยุวชนคนเลี้ยงแพะโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด ออกบูทนำเสนอผลิตภัณฑ์

โพสต์19 มี.ค. 2564 05:08โดยจินตนา ตอพันดุง

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายเชษฐ์พิชิต  คำกอง ผอ.โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด นำคณะครู , บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมออกบูทนำเสนอผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มสัจจะยุวชนคนเลี้ยงแพะโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด "Schoolland แดนแพะและจีโอพาร์ค"  ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา สถานศึกษาปลอดภัย

โพสต์17 มี.ค. 2564 07:31โดยจินตนา ตอพันดุง

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายเผด็จ  ศรีนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง พร้อมคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย  โดยนำนักเรียนทุกช่วงชั้นร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้และฝึกทักษะ เช่น การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เป็นต้น กิจกรรมจัด ณ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

ผู้บริหารศูนย์ฯ หนองหัวฟาน นำเสนอผลการปฏิบัติงานฯ

โพสต์17 มี.ค. 2564 07:15โดยจินตนา ตอพันดุง

วันที่ 15 มีนาคม 2564  นายปัญญา  หวังรวมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหนองหัวฟาน (ศูนย์ฯ 13) และคณะผู้บริหารในศูนย์ฯ นำเสนอผลงานฯ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
สายงานบริหารสถานศึกษา ต่อคณะกรรมการประเมิน ได้แก่ นางนภาพรรณ  นาดี รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประธานกรรมการประเมินฯ , นายเสริมศักดิ์  รุจิรวรรธน์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และนายปัญญา หวังรวมกลาง ประธานศูนย์ฯหนองหัวฟาน ณ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

1-10 of 327