รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

ปีงบประมาณ 2563
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 รายละเอียด คลิกที่นี่
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด คลิกที่นี่
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 รายละเอียด คลิกที่นี่
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด คลิกที่นี
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 รายละเอียด คลิกที่นี
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563  รายละเอียด คลิกที่นี่

ปีงบประมาณ 2564
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 รายละเอียด คลิกที่นี่
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 รายละเอียด คลิกที่นี่
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด คลิกที่นี่
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564 รายละเอียด คลิกที่นี่
ี่


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser