ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้ง : 118 หมู่ 12 บ้านโคกพัฒนา ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210  โทร.044-208 147-8 โทรสาร.044-208 152

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : iteckorat5@gmail.com