ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น(ปรับปรุงหอประชุม แบบ 100/27) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ed Post

โพสต์12 ธ.ค. 2561 19:18โดยnhoi การเงินฯ   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2561 19:28 ]

Ċ
nhoi การเงินฯ,
12 ธ.ค. 2561 19:18
Comments