ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ไม่มีชื่อ

โพสต์22 ก.พ. 2564 18:41โดยnhoi การเงินฯ   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2564 01:46 ]

ประกาศ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

โพสต์22 ก.พ. 2564 18:35โดยnhoi การเงินฯ

ประกาศ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมหญิง 4 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว

โพสต์22 ก.พ. 2564 18:33โดยnhoi การเงินฯ

ประกาศ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

โพสต์22 ก.พ. 2564 18:29โดยnhoi การเงินฯ

ประกาศ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชาย 4 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ โรงเรียนบ้านบุตะโก

โพสต์13 ม.ค. 2564 01:53โดยnhoi การเงินฯ

ประกาศ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 อาคาร  4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ โรงเรียนบ้านซับพลู

โพสต์11 ม.ค. 2564 21:09โดยnhoi การเงินฯ

ประกาศ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก

โพสต์11 ม.ค. 2564 01:43โดยnhoi การเงินฯ   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2564 21:10 ]

ประกาศ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่งบันไดขึ้น 2 ข้าง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก

โพสต์11 ม.ค. 2564 01:40โดยnhoi การเงินฯ

ประกาศ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 อาคาร 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย

โพสต์11 ม.ค. 2564 01:37โดยnhoi การเงินฯ

ประกาศ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 อาคาร3 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา)

โพสต์11 ม.ค. 2564 01:34โดยnhoi การเงินฯ

ประกาศ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1-10 of 105