https://sites.google.com/a/korat5.go.th/web/khumux-kar-tid-tang-app-echo  
     https://sites.google.com/a/korat5.go.th/web/g-chat  https://sites.google.com/a/korat5.go.th/web/home/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B66.jpg
  
 • สพป.นม. 5 จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 20  มิ.ย. 60  นายรพีพงศ์  วรวัฒน์ธนากุล  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  เป็นประธานการประกวดโครงงานนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา มูลนิธ ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2560 01:45 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกฯ วันที่  19  มิ.ย. 60  นายชะโลม  ตรีศักดิ์  รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  เป็นประธานในการปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล  เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 04:11 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • สพป.นครราชสีมา เขต 5 ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ วันที่ 17 มิถุนายน 2560  นายจัตุพร  บุญระดม  ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพ ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2560 04:26 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี วันที่  15  มิ.ย. 60  นายรพีพงศ์  วรวัฒน์ธนากุล  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  พร้อมคณะกรรมการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  ตามคำส ...
  ส่ง 15 มิ.ย. 2560 21:08 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการ 15  มิ.ย. 60  นายพิชิต  สอนคำแก้ว  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5   นายคมสรณ์ นิธิปรีชา ผอ.รร.บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี และ ...
  ส่ง 15 มิ.ย. 2560 19:40 โดย จินตนา ตอพันดุง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 337 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • โครงการพัฒนาครูใหม่ ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.โรงเรียนวัดสระจรเข้ สพป.นครราชสีมา เขต 5 และทีมวิทยากรกระบวนการ เป็นวิทยากร โครงการพัฒนาครูใหม่จำนวน 32 คน ของโรงเรียนด่านขุนทด ด ...
  ส่ง 15 มิ.ย. 2560 19:21 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC ศูนย์ทักษิณด่านชัย ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.ร.ร.วัดสระจรเข้ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ 4 ทักษิณด่านชัย สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานเปิดและเป็นห ...
  ส่ง 12 มิ.ย. 2560 23:07 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • โรงเรียนบ้านกำปัง สอนนักเรียนทำดอกดารารัตน์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.กมลนัทธ์   นะราวงศ์   คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านกำปัง ได้สอนนักเรียนทำดอกดารารัตน์ ดอกไม้จันทน์สำหรับใช ...
  ส่ง 5 มิ.ย. 2560 02:00 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • PLC Inclusive Schools ศูนย์ทศพัฒน์ วันที่ 31 พฤษภาคม  2560  นายนิรันดร   ชนะบุญ  ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทศพัฒน์   เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่ม PLC  Inclusive  Schools ศูนย์ทศพัฒน์   คร ...
  ส่ง 1 มิ.ย. 2560 04:18 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • มอบใบประกาศฯผู้ผ่านการอบรม วันที่ 30 เมษายน 2560 นายคมสรณ์ นิธิปรีชา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี เป็นประธานในพิธิปิดการอบรมหลักสูตรผู้คัดกรองเด็กพิการ ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2560 03:26 โดย จินตนา ตอพันดุง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 140 รายการ ดูเพิ่มเติม »