โครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA  

 • ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาการศึกษาและจัดทำ SAR ออนไลน์ วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. นายสุระศักดิ์  ฉายขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานเปิดการประช ...
  ส่ง โดย นส.ปัทมาภรณ์ ขอสูงเนิน
 • สพฐ. - เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 14 วันที่ 18 กรกฎาคม  2561 เวลา  09.00  น.  นายรพีพงศ์   วรวัฒน์ธนากุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  5  ให้เกียรติเป็นประธานเป ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2561 03:50 โดย นส.ปัทมาภรณ์ ขอสูงเนิน
 • สพป.นม.5 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน วันที่  16  กรกฏาคม  2561  สพป.นครราชสีมา เขต 5  ได้มอบหมายให้ นางอัมพร  มุ่งพันธ์กลาง  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  นำเง ...
  ส่ง 16 ก.ค. 2561 02:36 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่น 2 เช้าวันที่  9  กรกฎาคม  2561  นายรพีพงศ์  วรวัฒน์ธนากุล  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา สพป.นครราชส ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2561 06:14 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • สพป.นม.5 จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดฯ เช้าวันที่  6  กรกฎาคม  2561  นายรพีพงศ์  วรวัฒน์ธนากุล  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา สพป.นครราชส ...
  ส่ง 9 ก.ค. 2561 22:07 โดย จินตนา ตอพันดุง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 489 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • Floating Workshop in water. วันพฤหัสบดี  ที่  12  กรกฎาคม  2561  โรงเรียนบ้านวังสนวน  ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกราด  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการลอยตัวในน้ำ  (Floating ...
  ส่ง 16 ก.ค. 2561 00:22 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • เข้าค่ายคุณธรรมนำใจ แก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 11 กรกฎาคม  2561   นายจำลอง  พนมชัย  ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ  นำคณะครู  นักเรียน  ในเขตตำบลทัพรั้ง  4 โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนบ้านห ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2561 02:12 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • ศูนย์ 14 จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม  2561  เป็นคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพระทองคำ  นำโดย นายจำลอง  พนมชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหุงเกล ...
  ส่ง 2 ก.ค. 2561 03:06 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • โรงเรียนบ้านพันดุงรับมอบลานกีฬาอเนกประสงค์ วันที่  22 มิถุนายน  2561 นายถนัด  ภูมิอภินันท์ ผอ.โรงเรียนบ้านพันดุง พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียนโรงเรียนบ้านพันดุง ...
  ส่ง 22 มิ.ย. 2561 03:30 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • โรงเรียนด่านขุนทด จัดกิจกรรม Kickoff เดินรณรงค์มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา โรงเรียนด่านขุนทด สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5  ร่วมกับฝ่ายปกครอง  ทหารชุดรักษาความสงบ  เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ด่านขุนทด  จัดกิจกรรม ...
  ส่ง 8 มิ.ย. 2561 03:09 โดย จินตนา ตอพันดุง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 168 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หน้าเว็บย่อย (1): แผนปฏิบัติการประจำปี