TRAINING OBEC      
 • โครงการโรงเรียนสัมพันธ์ วันที่ 11 ส.ค. 60 นายจัตุพร บุญระดม  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมคณะ  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปราสาท และโรงเรียนท่าขี้เหล็ก  ตามโครงการโรงเรียนส ...
  ส่ง 11 ส.ค. 2560 02:04 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • ออกเยี่ยมโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนสัมพันธ์ วันที่ 10 ส.ค. 60 นายจัตุพร บุญระดม  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมคณะ  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกกระบือและโรงเรียนบ้านโนนทอง ตามโครงการโรงเรียนสัมพันธ ...
  ส่ง 10 ส.ค. 2560 02:37 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • โรงเรียนสัมพันธ์ วันที่ 9 ส.ค. 60 นายจัตุพร บุญระดม  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมคณะ  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทรงธรรมและโรงเรียนบ้านหนองประดู่ ตามโครงการโรงเรียนสัมพันธ์  เพ ...
  ส่ง 9 ส.ค. 2560 03:32 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • Zero Waste School บ่ายวันที่  2  ส.ค. 60  นายรพีพงศ์  วรวัฒน์ธนากุล  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ "โครงการโรงเรียนปลอดขยะ" (Zero ...
  ส่ง 2 ส.ค. 2560 19:53 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • ภาคีเครือข่ายการปฏิบัติงาน วันที่  2  ส.ค. 60  นายจัตุพร  บุญระดม  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต  5  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา "การพัฒนาสมรรถนะภาคีเครือข่ายการปฏิบัติงาน ...
  ส่ง 2 ส.ค. 2560 19:41 โดย จินตนา ตอพันดุง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 360 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • โรงเรียนบ้านตะเคียนงามปลูกดาวเรือง โรงเรียนบ้านตะเคียนงาน (ศูนย์ฯ 14) จัดโครงการปลูกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง เพื่อเตรียมร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ...
  ส่ง 11 ส.ค. 2560 04:56 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • สยามฟูโกกุปันน้ำใจให้น้อง วันที่ 9 สิงหาคม 2560  บ.สยามฟูโกกุ จำกัด โดยผู้จัดการพร้อมด้วยพนักงานในส่วนสวัสดิการ และออฟฟิศ ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด (8 ...
  ส่ง 9 ส.ค. 2560 18:55 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • แข่งขันกีฬา โรงเรียนบ้านตะเคียนงามร่วมกับ โรงเรียนบ้านกุดไผ่ จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ    การแข่งขันน ...
  ส่ง 8 ส.ค. 2560 19:52 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • โรงเรียนวัดสระจรเข้บำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้รอบบึง วันที่  28  กรกฎาคม  2560  คณะครู บุคลากรลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนวัดสระจรเข้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา กับอำเภอโนนไทย ณ วัดโนนไทย ...
  ส่ง 31 ก.ค. 2560 03:02 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • โรงเรียนบ้านโพนไพลเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ก.ค. ๖๐  โรงเรียนบ้านโพนไพล นำเด็กหญิงสุพิชญา  งามสันเทียะ  เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  เงินรางวัล ...
  ส่ง 31 ก.ค. 2560 02:53 โดย จินตนา ตอพันดุง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 152 รายการ ดูเพิ่มเติม »