TRAINING OBEC      
 • ประชุมเตรียมการ เช้าวันที่  17  ก.ค. 60   นายจัตุพร  บุญระดม  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ระด ...
  ส่ง 17 ก.ค. 2560 05:24 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • ศึกษาดูงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 วันที่  14  ก.ค. 2560  คณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ : Integrity & Transparency Assessment (ITA)  ณ สำนักงานเขตพื้นท ...
  ส่ง 17 ก.ค. 2560 04:47 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ บ่ายวันที่  13  กรกฏาคม  2560  คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2560 05:17 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • สพป.นม.5 จัดแข่งขัน วิ่ง 31 ขา เช้าวันที่  13  กรกฎาคม  2560  นายรพีพงศ์  วรวัฒน์ธนากุล  รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา "สพฐ. - เอ.พี.ฮอนด ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2560 04:30 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • สัมมนาศูนย์สัมพันธ์ วันที่  7  กรกฏาคม  2560  นายจัตุพร  บุญระดม  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาศูนย์สัมพันธ์ เรื่อง ...
  ส่ง 10 ก.ค. 2560 23:24 โดย จินตนา ตอพันดุง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 348 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • การบริหารจัดการขยะ วันที่  14  ก.ค. 2560 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.โรงเรียนวัดสระจรเข้ พร้อมด้วยครูและนักเรียน ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการการบริหารจัดการขยะ แก่ประชาชนในตำบลโนนเมืองพัฒนา ...
  ส่ง 17 ก.ค. 2560 04:02 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • ขยะทองคำ เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 60  ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระจรเข้ พร้อมด้วยครูและวิทยากรเด็ก นักเรียน ป.5 เป็นวิทยากรกระบวนการ เร ...
  ส่ง 5 ก.ค. 2560 03:56 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • ศูนย์ทักษิณ-ด่านชัย จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามฯ วันที่  30  มิ.ย. 60  ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทักษิณ-ด่านชัย(ศูนย์ฯ 4)  จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี  เนื่องในว ...
  ส่ง 30 มิ.ย. 2560 01:46 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • โรงเรียนบ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) ผ่านการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล วันที่  26  มิถุนายน  2560  นายอนิรุทธ์  พรหมทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร)  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ยินดีต้อนรับ  นายฐาน ...
  ส่ง 27 มิ.ย. 2560 21:38 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • โครงการพัฒนาครูใหม่ ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.โรงเรียนวัดสระจรเข้ สพป.นครราชสีมา เขต 5 และทีมวิทยากรกระบวนการ เป็นวิทยากร โครงการพัฒนาครูใหม่จำนวน 32 คน ของโรงเรียนด่านขุนทด ด ...
  ส่ง 15 มิ.ย. 2560 19:21 โดย จินตนา ตอพันดุง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 144 รายการ ดูเพิ่มเติม »