.
http://obecimso.net/home62/

 • สพป.นม.5 จัดงานวันครู 62 วันที่  16  มกราคม  2562  นางปิยะฉัตร  อินสว่าง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   ให้เกียรติเป็นประธานฯ พร้อมมอบโล่ และเกียรติบัตรแก่ครูและบ ...
  ส่ง 16 ม.ค. 2562 04:09 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • กีฬาวันครู '62 อ.ด่านขุนทด เช้าวันที่  15  ม.ค. 62  ดร.สุระศักดิ์  ฉายขุนทด  รก.ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวันครู ประจำปี 2562  ของอำเภอด ...
  ส่ง 15 ม.ค. 2562 06:21 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เยึ่ยม สพป.นม.5 วันที่ 10 มกราคม  2562  นายชาญวิทย์  ทับสุพรรณ  อดีต ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เกียรติเยี่ยมชมสำนักงานและให้กำลังใจคณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ในส ...
  ส่ง 13 ม.ค. 2562 18:44 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • สพป.นม.5 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคมพิสิฐวิทยา เช้าวันที่  10  มกราคม  2562  ดร.สุระศักดิ์  ฉายขุนทด  รก.ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  พร้อมด้วย นายรพีพงศ์  วรวัฒน์ธนากุล  รอง ผอ ...
  ส่ง 13 ม.ค. 2562 18:22 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู'62 เช้าวันที่  9  ม.ค. 62  เวลา 10.00 น. ดร.สุระศักดิ์  ฉายขุนทด  รก.ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ประจำป ...
  ส่ง 9 ม.ค. 2562 02:48 โดย จินตนา ตอพันดุง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 580 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • พบนายก 'วันเด็ก 62 นายอนันต์  รัตน์สันเทียะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง  พร้อมด้วย นายสุทัศน์  ทองมาก ครูที่ปรึกษา  และผู้ปกครอง ได้นำนางสาวนันทิชา ...
  ส่ง 13 ม.ค. 2562 19:01 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • บ้านวัง(สายอนุกูล) จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการคิด เพื่อพัฒนาทักษาสมอง EF นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล) พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน  จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการคิด เพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ...
  ส่ง 6 ม.ค. 2562 23:03 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • กุดพิมานหนองกราดเกมส์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากุดพิมานหนองกราด (ศูนย์ 3) จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬากรีฑาระดับศูนย์ "กุดพิมานหนองกราดเกมส์"  ระหว่าง 11-14 ธ.ค.61 ...
  ส่ง 17 ธ.ค. 2561 02:40 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจนับตัวตนนักเรียน วันที่  3  ธ.ค. 61  คณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5  ออกตรวจนับจำนวนนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด  ในภาคเรียนที่ 2/2561  เพ ...
  ส่ง 3 ธ.ค. 2561 21:05 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • วางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตฯ รัชกาลที่ 5 วันที่  23  ตุลาคม  2561 ผู้บริหาร  ครู และบุคลากรในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นตัวแทนร่วมวางพวงมาลา  เนื่องในวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ...
  ส่ง 23 ต.ค. 2561 22:03 โดย จินตนา ตอพันดุง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 186 รายการ ดูเพิ่มเติม »