https://sites.google.com/a/korat5.go.th/web/khumux-kar-tid-tang-app-echo  
     https://sites.google.com/a/korat5.go.th/web/g-chat  https://sites.google.com/a/korat5.go.th/web/home/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B66.jpg
  
 • การเลือกตั้งประธานศูนย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 22 พ.ค. 60  นายจัตุพร  บุญระดม  ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานในการเลือกตั้งประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  สังกัด สพป ...
  ส่ง โดย จินตนา ตอพันดุง
 • โรงเรียนสัมพันธ์ วันที่  19  พ.ค. 60  นายจัตุพร  บุญระดม  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมคณะ ออกติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสัมพันธ์  ปีงบประมาณ 2560 เพื่อสร ...
  ส่ง 19 พ.ค. 2560 03:01 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • โรงเรียนสัมพันธ์ วันที่  18  พ.ค. 60  นายจัตุพร  บุญระดม  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมคณะ ออกติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสัมพันธ์  ปีงบประมาณ 2560 เพื่อสร ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2560 06:06 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • โรงเรียนสัมพันธ์ วันที่  17  พ.ค. 60  นายจัตุพร  บุญระดม  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมคณะ ออกติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสัมพันธ์  ปีงบประมาณ 2560 เพื่อสร ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2560 06:09 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • โรงเรียนสัมพันธ์ วันที่  16  พ.ค. 60  นายจัตุพร  บุญระดม  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมคณะ ออกติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสัมพันธ์  ปีงบประมาณ 2560 เพื่อสร ...
  ส่ง 16 พ.ค. 2560 07:02 โดย จินตนา ตอพันดุง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 321 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • มอบใบประกาศฯผู้ผ่านการอบรม วันที่ 30 เมษายน 2560 นายคมสรณ์ นิธิปรีชา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี เป็นประธานในพิธิปิดการอบรมหลักสูตรผู้คัดกรองเด็กพิการ ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2560 03:26 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • อบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา วันที่ 28 เมษายน 2560  นายจัตุพร บุญระดม  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ระหว่างวันท ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2560 04:28 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • รับมอบโล่รางวัลกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น วันที่ 22 เมษายน 2560 โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5  นำโดย นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด พร้อมคณะ เข้ารับโล่รางว ...
  ส่ง 24 เม.ย. 2560 22:59 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • "๙๘ ปี บ้านเกิดโรงเรียนเก่า ๒๕๖๐" เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ รร.บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา  "๙๘ ปี บ้านเกิดโรงเรียนเก ...
  ส่ง 18 เม.ย. 2560 03:50 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • เทพารักษ์ จัด "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" วันจันทร์  ที่  27  มีนาคม  2560  ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเทพารักษ์  จัดโครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ณ สวนน้ำแม่ฟุ้ง อ.เทพสถ ...
  ส่ง 29 มี.ค. 2560 22:25 โดย จินตนา ตอพันดุง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 136 รายการ ดูเพิ่มเติม »