http://www.pmca.or.th/thai/?p=5191

   

 • สพป.นม.5 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 เช้าวันที่  13  ต.ค. 61  ดร.สุระศักดิ์  ฉายขุนทด  รอง รก.ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  พร้อมคณะผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในส ...
  ส่ง 13 ต.ค. 2561 01:02 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • OBEC Awards เช้าวันที่ 11 ต.ค. 61  นายชะโลม  ตรีศักดิ์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานเปิดการดำเนินการประกวดเพื่อคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร ...
  ส่ง 11 ต.ค. 2561 01:08 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • เยี่ยมสนามประกวดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ วันที่ 10 ต.ค. 61 ดร.สุระศักดิ์ ฉายขุนทด รองฯ รักษาราชการแทน ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 5 และคณะ  ออกเยี่ยมสนามประกวดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ...
  ส่ง 11 ต.ค. 2561 00:17 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • สพป.นม.5 จัดงานมหกรรมความสามารถฯ ของนักเรียน วันที่  9  ต.ค. 61  ดร.สุระศักดิ์  ฉายขุนทด รองฯ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต  5 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรม วิชาการ  และเทคโนโลยีของน ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2561 06:25 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • ประชุมพนักงานราชการ สพป.นม.5 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการเกลี่ยอัตรากำลัง บ่ายวันที่ 5 ต.ค. 61 ดร.สุระศักดิ์  ฉายขุนทด รองฯ รก.ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  เป็นประธานเปิดการประชุมพนักงานราชการในสังกัด สพป.นครราชส ...
  ส่ง 5 ต.ค. 2561 01:17 โดย จินตนา ตอพันดุง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 532 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 181 รายการ ดูเพิ่มเติม »