https://sites.google.com/a/korat5.go.th/web/khumux-kar-tid-tang-app-echo  
     https://sites.google.com/a/korat5.go.th/web/g-chat  https://sites.google.com/a/korat5.go.th/web/home/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B66.jpg
  
 • ศูนย์ 2 ศูนย์ 11 และศูนย์ 13 ประชุม PLC รุ่นที่ 7 วันที่  22  มีนาคม  2560  ผู้บริหาร  คณะครู และบุคลากร ของศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเมืองเก่าพันชนะ(ศูนย์ 2) ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลำเช ...
  ส่ง 23 มี.ค. 2560 19:03 โดย นส.ปัทมาภรณ์ ขอสูงเนิน
 • ศูนย์ 10 ศูนย์ 14 และศูนย์ 15 ประชุม PLC รุ่นที่ 6 วันที่  21  มีนาคม  2560  ผู้บริหาร  คณะครู และบุคลากร ของศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทศพัฒน์(ศูนย์ 10) ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพระทองคำ(ศูนย ...
  ส่ง 23 มี.ค. 2560 18:49 โดย นส.ปัทมาภรณ์ ขอสูงเนิน
 • ร่วมต้อนรับ กองอำนวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ 2017 วันที่ 22  มีนาคม  2560   นายฐานันดร  บรรดาศักดิ์  รองผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ  ประธานศูนย์ฯขามทะเลสอ ผู้บริหารโรงเร ...
  ส่ง 22 มี.ค. 2560 03:43 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • ศูนย์ 6 และ ศูนย์ 8 ประชุม PLC รุ่นที่ 5 วันที่  20  มีนาคม  2560  ผู้บริหาร  คณะครู และบุคลากร ของศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาด-ห้วยบง(ศูนย์ 6)   และศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศ ...
  ส่ง 20 มี.ค. 2560 21:01 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • บรรยากาศการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบริหารฯ วันที่สอง วันอาทิตย์  ที่ 19  มีนาคม  2560  ซึ่งเป็นวันที่สองของการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงบประมาณด้านการเงิน บัญชี พัสดุ  ปีงบประมาณ 2560  โดยในช่วงเช้า  นางก ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2560 22:02 โดย จินตนา ตอพันดุง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 294 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • โรงเรียนบ้านกำปังมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 24  มีนาคม 2560  ดร.กมลนัทธ์  นะราวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำปัง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น  และมอบประกาศนียบ ...
  ส่ง 26 มี.ค. 2560 19:41 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา รับมอบถังเก็บน้ำดื่ม จาก COPE TIGER 2017 วันที่ 22  มีนาคม  2560  นายเตชทัต  แก้วทิตย์ ผอ.โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา  คณะครู  บุคลากร  และนักเรียน  พร้อมแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานราชการต ...
  ส่ง 22 มี.ค. 2560 04:09 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • ปิดค่ายฯ ๖ Q เมื่อวันที่  ๑๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ นายเสริมศักดิ์  รุจิรวรรธ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สพป.นครราชสีมา เขต ๕ เป็นประธานในพิธ ...
  ส่ง 20 มี.ค. 2560 22:41 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ ๖ Q เมื่อวันที่  ๑๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  นายฐานันดร  บรรดาศักดิ์  รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๕ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ ๖ Q ...
  ส่ง 20 มี.ค. 2560 22:16 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • ค่ายดาราศาสตร์เพื่อน้อง นายปฐมเกียรติ  ไชยคำ  ผอ.โรงเรียนวัดสระจรเข้ อ.ด่านขุนทด  พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร  ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  จำนวน 41 ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2560 23:49 โดย จินตนา ตอพันดุง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 131 รายการ ดูเพิ่มเติม »