โครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA  

 • ศูนย์สัมพันธ์ ศูนย์ฯหินดาดห้วยบง เช้าวันที่  20 มีนาคม  2561  นายจัตุพร  บุญระดม  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมคณะทีมบริหาร และผู้เกี่ยวข้อง  เดินทางไปเยี่ยมชมและติดตามการดำเน ...
  ส่ง โดย จินตนา ตอพันดุง
 • ศูนย์สัมพันธ์ ศูนย์ฯเพชรบูรพา เช้าวันที่ 19 มีนาคม  2561  นายจัตุพร  บุญระดม  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมคณะทีมบริหาร และผู้เกี่ยวข้อง  เดินทางไปเยี่ยมชมและติดตามการดำเน ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2561 04:52 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • ศูนย์สัมพันธ์ ศูนย์ทักษิณด่านชัย เช้าวันที่ 14 มีนาคม  2561  นายจัตุพร  บุญระดม  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมคณะทีมบริหาร และผู้เกี่ยวข้อง  เดินทางไปเยี่ยมชมและติดตามการดำเน ...
  ส่ง 14 มี.ค. 2561 02:14 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • ศูนย์สัมพันธ์ ศูนย์กุดพิมานหนองกราด เช้าวันที่ 13 มีนาคม  2561  นายจัตุพร  บุญระดม  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมคณะทีมบริหาร และผู้เกี่ยวข้อง  เดินทางไปเยี่ยมชมและติดตามการดำเน ...
  ส่ง 13 มี.ค. 2561 03:23 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • ศูนย์สัมพันธ์ ศูนย์เมืองเก่าพันชนะ เช้าวันที่ 12 มีนาคม  2561  นายจัตุพร  บุญระดม  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมคณะทีมบริหาร และผู้เกี่ยวข้อง  เดินทางไปเยี่ยมชมและติดตามการดำเน ...
  ส่ง 12 มี.ค. 2561 04:19 โดย จินตนา ตอพันดุง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 450 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • ทำบุญตักบาตรเช้าวันศุกร์ โรงเรียนบ้านแปรง  โดยการนำของ นายจำนงค์  เพียกขุนทด  ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมคณะครู  นักเรียน  ร่วมทำบุญตักบาตร บริเวณสนามกีฬาของโรงเรียน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจะปฏ ...
  ส่ง 16 ก.พ. 2561 03:58 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • ทักษิณด่านชัยเกมส์ 2017 วันที่ 2 ธันวาคม 2560  ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทักษิณด่านชัย  จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน   โดยได้รับเกียรต ...
  ส่ง 5 ธ.ค. 2560 18:43 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนและการจอดรถบนถนนหน้าโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ โดย ดร.ปฐมเกียรติ  ไชยคำ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ร่วมกับพ.ต.อ.วิศาล ลิ้มณรงค์ ผู้กำก ...
  ส่ง 20 พ.ย. 2560 02:14 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • กีฬา กรีฑา กุดพิมานหนองกราด 2560 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากุดพิมานหนองกราด จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สาม ...
  ส่ง 13 พ.ย. 2560 02:43 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • มอบอาคารเรียน นายจัตุพร บุญระดม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕  ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด ตลอดจนผู้บร ...
  ส่ง 9 พ.ย. 2560 01:12 โดย จินตนา ตอพันดุง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 160 รายการ ดูเพิ่มเติม »