admin

กิจกรรม สพป.นม.5

คลิกเขียนข่าว สพป.นม.5  (หลังจากเขียนข่าวเสร็จจะปรากฎหน้าเว็บ 5 นาที)

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน


เรียน  ท่านที่มีสิทธิ์ เขียนข่าวครับ.ให้เข้ากลุ่ม ไลน์ webmaster korat5 ด้วยนะครับ  
และถ้าจะให้ตรึงข่าว(ที่สำคัญ) จะตรึงเป็น banner ด้วยภาพ ขนาด 350 * 100 px ส่งมาที่ aek.com@korat5.go.th
หรือเบอร์โทรศัพท์ 087-9606256 

ข่าวด้านล่างนี้จะปรากฎหน้าแรกของเว็บไซต์     คลิกเขียนข่าว สพป.นม.5

ข่าว / ประกาศ สพป.นม.5