.
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 890 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • โคราช 5 พัฒนาและเตรียมพร้อมสถานศึกษารับการประเมินภายนอกรอบสี่ วันที่  14 ก.พ. 63  ที่โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ดร.พรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2563 01:42 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • ประเมินความสามารถในการอ่าน RT ป.1 วันพุธที่  12 กุมภาพันธ์  2563  โรงเรียนในสังกัด  สพป.นครราชสีมา เขต 5  ดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท ...
  ส่ง 12 ก.พ. 2563 19:54 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • บรรยากาศการดำเนินการสอบ O-NET ศูนย์สอบ สพป.นครราชสีมา เขต 5 วันที่ 1 - 2 ก.พ. 63  สพป.นครราชสีมา เขต 5  ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2562  ของระดับช ...
  ส่ง 2 ก.พ. 2563 02:45 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • ผอ.สพป.นม. 5 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET และ ตรวจคัดกรอง ไวรัสโคโรน่า เช้าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น.  ดร.พรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET โรงเรียนอน ...
  ส่ง 1 ก.พ. 2563 03:50 โดย จินตนา ตอพันดุง
 • ทำบุญครบรอบ 48 ปี โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด วันพุธ ที่  29  มกราคม  2563  นายเชษฐ์พิชิต  คำกอง ผอ.โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด  และคณะครู  นักเรียน  จัดพิธีทำบุญครบรอบ 48 ปี  โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด ...
  ส่ง 30 ม.ค. 2563 18:44 โดย จินตนา ตอพันดุง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 259 รายการ ดูเพิ่มเติม »