https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php
 • สพป.นม.5 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2563 เช้าวันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563 ดร.พรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมคณะรอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ผู้อำนวยการกล ...
  ส่ง โดย จินตนา ตอพันดุง
 • ตู้ปันสุข สพป.นครราชสีมา เขต 5 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ดร.พรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมด้วยบุคลากร ในสังกัด ร่วมจ ...
  ส่ง โดย จินตนา ตอพันดุง
 • สพป.นม.5 ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามโรงเรียนในสังกัด วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ดร.พรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้ ดร.สุระศักดิ์ ฉายขุนทด รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ...
  ส่ง โดย จินตนา ตอพันดุง
 • ประชุมคณะบุคลากร โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.พรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้ นายชะโลม ตรีศักดิ์ รอง ผอ.สพป.นครราชส ...
  ส่ง โดย จินตนา ตอพันดุง
 • ผอ.สพป.นม.5 ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อและโรงเรียนบ้านเขื่อน วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ดร.พรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร ...
  ส่ง โดย จินตนา ตอพันดุง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 953 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 274 รายการ ดูเพิ่มเติม »