Home


https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php       
 
 • ยินดีต้อนรับนักประชาสัมพันธ์คนใหม่ วันที่ 1 เมษายน 2563 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะให้การต้อนรับ นางณัฐนันท์ กาญจนาภรณ์ นักประชาสัมพันธ์คนใหม่ และคณะผ ...
  ส่ง 1 เม.ย. 2563 01:41 โดย pasuta susadapong
 • จุดคัดกรอง โควิด 19 ช่วงนี้ 26 มีนาคม -30 เมษายนนี้ สพป.สระบุรี เขต 1 เข้มตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19)โดยมีจุดคัดกรองก่อนเข้าอาคาร 1 สพป.สระบ ...
  ส่ง 30 มี.ค. 2563 05:35 โดย จักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์
 • Big Cleaning Day สู้โควิด๑๙ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ สพป.สระบุรี เขต ๑ นำโดยนายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ นำทีม Big Cleaning Day ในสำนักงานเพื่อป ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2563 22:45 โดย pasuta susadapong
 • ประชุมด่วน เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม พระพุทธบาท นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 (สพป.สระบุร ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2563 02:23 โดย pasuta susadapong
 • สพป.สระบุรี เขต 1 จัดประขุมปฎิบัติการ เนื้อหากิจกรวันที่ 12 มีนาคม 2563 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์จาก ...
  ส่ง 12 มี.ค. 2563 00:23 โดย สพป. สระบุรี เขต 1
 • สระบุรี เขต 1 พบปะและให้แนวคิดกับ รองผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เช้าวันที่ 8 มกราคม 2563 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พบปะและให้แนวคิดกับ รอง ผอ.สพท. ฝึกปฏิบัติงานจริง ...
  ส่ง 12 มี.ค. 2563 00:03 โดย จักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
 • กิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม     ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading test: RT) คะแนนเฉลี่ยโรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรมได้ร้อยละ 96.03 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว ...
  ส่ง 21 มี.ค. 2563 02:30 โดย สพป. สระบุรี เขต 1
 • ภาพกิจกรรมของศูนย์ที่ 1 รายละเียดของศูนย์ที่ 1
  ส่ง 10 มี.ค. 2563 09:35 โดย จักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 
 • test2 ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
  ส่ง 19 มี.ค. 2563 23:26 โดย จักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์
 • test test
  ส่ง 19 มี.ค. 2563 22:59 โดย จักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • testหัวข้อ test เนื้อหาเผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ส่ง 19 มี.ค. 2563 23:38 โดย จักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »
คลิกลงข่าวเผยแพร่ผลงาน

RSS Feed

RSS Feed


http://www.obectv.tv/index.html

http://main.srb1.info/gis/