Home


https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php
https://drive.google.com/file/d/1JKOXUm8jb3_ZzhI5_yDLjnL6oE9Oqhh4/view?usp=sharing

       
 
 • การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ด้วย Google Classroom วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานสร้างความเข้าใจในการอบรมเชิงปฏิบัต ...
  ส่ง 27 เม.ย. 2563 07:03 โดย Nadthanan Kanjanaporn
 • ยึดมั่นสถาบัน วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ สพป.สระบุรี เขต ๑ นำโดย นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๑, นายสำเริง แสงทัน รองผ ...
  ส่ง 20 เม.ย. 2563 00:33 โดย pasuta susadapong
 • ยินดีต้อนรับนักประชาสัมพันธ์คนใหม่ วันที่ 1 เมษายน 2563 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะให้การต้อนรับ นางณัฐนันท์ กาญจนาภรณ์ นักประชาสัมพันธ์คนใหม่ และคณะผ ...
  ส่ง 1 เม.ย. 2563 01:41 โดย pasuta susadapong
 • จุดคัดกรอง โควิด 19 ช่วงนี้ 26 มีนาคม -30 เมษายนนี้ สพป.สระบุรี เขต 1 เข้มตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19)โดยมีจุดคัดกรองก่อนเข้าอาคาร 1 สพป.สระบ ...
  ส่ง 30 มี.ค. 2563 05:35 โดย จักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์
 • Big Cleaning Day สู้โควิด๑๙ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ สพป.สระบุรี เขต ๑ นำโดยนายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ นำทีม Big Cleaning Day ในสำนักงานเพื่อป ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2563 22:45 โดย pasuta susadapong
 • ประชุมด่วน เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม พระพุทธบาท นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 (สพป.สระบุร ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2563 02:23 โดย pasuta susadapong
 • สพป.สระบุรี เขต 1 จัดประขุมปฎิบัติการ เนื้อหากิจกรวันที่ 12 มีนาคม 2563 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์จาก ...
  ส่ง 12 มี.ค. 2563 00:23 โดย สพป. สระบุรี เขต 1
 • สระบุรี เขต 1 พบปะและให้แนวคิดกับ รองผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เช้าวันที่ 8 มกราคม 2563 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พบปะและให้แนวคิดกับ รอง ผอ.สพท. ฝึกปฏิบัติงานจริง ...
  ส่ง 12 มี.ค. 2563 00:03 โดย จักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
 • โรงเรียนวัดป็อกแป็ก การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลาจึงกลายเป็นผลงานและความสามารถของนักเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำวันที่ 23 เมษายน 2563 ซึ่งนักเรียนมีความตั้งใจในการศึกษาหาความรู้ในช่วงป ...
  ส่ง 27 เม.ย. 2563 22:36 โดย สพป. สระบุรี เขต 1
 • โรงเรียนบ้านหนองกะเบา วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 นางกมลชนก ทุสาวุธ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะเบา ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 เวลา 13.00-14 ...
  ส่ง 27 เม.ย. 2563 21:11 โดย สพป. สระบุรี เขต 1
 • โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม     ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading test: RT) คะแนนเฉลี่ยโรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรมได้ร้อยละ 96.03 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว ...
  ส่ง 27 เม.ย. 2563 21:03 โดย สพป. สระบุรี เขต 1
 • ภาพกิจกรรมของศูนย์ที่ 1 รายละเียดของศูนย์ที่ 1
  ส่ง 10 มี.ค. 2563 09:35 โดย จักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 
 • test2 ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
  ส่ง 19 มี.ค. 2563 23:26 โดย จักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์
 • test test
  ส่ง 19 มี.ค. 2563 22:59 โดย จักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • testหัวข้อ test เนื้อหาเผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ส่ง 19 มี.ค. 2563 23:38 โดย จักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »
คลิกลงข่าวเผยแพร่ผลงาน

RSS Feed

RSS Feed


http://www.obectv.tv/index.html

http://main.srb1.info/gis/