เชิญร่วมกันเรียนรู้ในหลักสูตรห้องเรียนออนไลน์
สพป. นครราชสีมา เขต 1


ศน. ไพรวัลย์ วันทนา
หลักสูตร
ห้องเรียนออนไลน์
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 
 
มะลิ คล่องแคล่ว
หลักสูตร
การสร้างงานกราฟิก
ด้วยโปรแกรม  GIPMกิตติพงษ์ แก้วสุรินทร์
หลักสูตร
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ด้วยโปรแกรม Adobe indesign
 สุกัญญา จุลโทชัย
หลักสูตร
การจัดทำบัญชีครัวเรือน
ด้วยโปรแกรม MS Excel


 
ดำรง พลตะคุ
หลักสูตร
วาดภาพการ์ตูน
ด้วยโปรแกรมAdobe Illustrator CS6


 
ธงชัย ขำเทศเจริญ
หลักสูตร
การสร้างงาน Infographic
ด้วยโปรแกรม PowerPoint
 
จิราพร พานสุวรรณ
หลักสูตร
การตกแต่งภาพ
ด้วยโปรแกรม Photoshop
 
ธนกร วราวุิทยาวุฒิ
หลักสูตร
Google Apps
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา


 
อินทิรา ศรีสรรพ์
หลักสูตร
การสร้าง E-book
ด้วยใช้โปรแกรม DeskTop Author
 
อมรรัตน์ เกินกลางหลักสูตรการจัดการไฟล์ประเภท PDF
ด้วยโปรแกรม  Converter & Merger


 
ณัญธัญ รัตนกูล
หลักสูตร
การสร้างสื่อบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  
ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor 2กรกฎ ไพรงาม 
หลักสูตร
การสร้างแบบทดสอบออนไลน์
ด้วยโปรแกรม Quiz creator
 
 
 
จักรพงษ์  ซอกจอหอ
หลักสูตร
การแปลงไฟล์คอมพิวเตอร์ 
ด้วยโปรแกรม Format Factory

นัทธมน เย็นจะบก
หลักสูตร
การสร้างงานกราฟิก
ด้วยโปรแกรม Paint
ขนิษฐา พรมป้อ
หลักสูตร
การสร้างเกมประกอบการเรียนรู้
ด้วยโปรแกรม Scratch 


บันทึกช่วยจำ
ภาระงาน และ ข้อมูลสำหรับการติดต่อทีมงาน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง 
ลำดับภาระงาน
        - สร้างไซต์ เนื้อหา คลิปวิดีโอ การลงทะเบียน การส่งไฟล์ การทดสอบ ให้สมบูรณ์ (แชร์ชีตของ jotform ส่งงาน และแบบทดสอบหลังเรียน ให้ศน. jub@korat1.go.th, mrpee@korat1.go.th)
        - กลางเดือนสิงหานัดประชุม เพื่อสรุปงานก่อนเปิดใช้คอร์ส แล้วแก้ไข (ควรให้นักเรียน หรือ เพื่อนครูลองเข้าลงทะเบียนศึกษาก่อน เพื่อหาแก้ไขข้อบกพร่อง) กลางเดือนกันยายน
เปิดคอร์ส